Naturen

Ordet natur forbindes ofte med et geografisk miljø. For mange er natur en samlet betegnelse for alt det, der omgiver os, som ikke er menneskeskabt. Skov, hav, jord, sand, luft, dyr, planter og blomster er eksempler på natur i klassisk forstand.
Men natur kan også henvise til noget oprindeligt - til en tilstand som var engang. Begrebet natur kan også også pege på noget, der kendetegner en person, en befolkningsgruppe eller materielle ting. Tænk eksempelvis på børns naturlige tilgang til leg eller hundes naturlige trang til at løbe. Læs mere om natur her, og bliv klogere på alt fra årstider og drivhuseffekten til parasitter og verdenshavene.

dråber lotusblomst blad

Den kontrastfulde natur

Begrebet natur står ofte i kontrast til noget andet. Man taler blandt andet om, at naturen begynder, hvor den systematiske dyrkning af jorden ophører. Ødemarker, bjerge, marsklandskaber, stepper, strande, moser og skove bliver hermed eksempler på den vilde, uberørte natur. Naturen symboliserer imidlertid også det grønne, organiske, levende og lavteknologiske, som står i modsætning til det moderne samfunds højteknologiske løsninger.

Naturen kan måles og vejes

Naturen er bestemt af en række naturlove, som særligt fysikken kan beskrive. Den er objektiv og omfatter alt fra fjerne planeter til de mindste partikler. Naturen kan altså måles og vejes, hvorfor den står i kontrast til områder, hvor blandt andet subjektivitet og kulturelle normer spiller en større rolle.

Partikler kolliderer

© Shutterstock