Ingo Arndt/Nature Picture Library
Bi mæsker sig i pollen

Bikubens samarbejde beriger bestanden

De laver klynger om dronningen, bringer bjerge af pollen rundt og bekæmper hvepse med varme. Biernes bistader er et studie i ihærdighed og samarbejde.

Bier dækker indgangen

Når bierne har fundet et bo, danner en sværm af arbejderbier et langstrakt klyngedække foran indgangen. Klyngen skærmer mod varme udefra, så temperaturen i boet holder sig tilpas lav, for at beskytte honningen og kolonien.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Pollen klæber sig til krop som cykeltasker

Bier lever af nektar, men pollen er livsvigtig næring til larverne. Pollen klæber sig til biernes pels, når de besøger blomsterne, og sætter sig bl.a. som små cykeltasker langs biernes bagben. Farven afslører, hvilke blomster bien har besøgt.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Glohedt gruppekram dræber gedehams

Når en fjende som en stor gedehams forvilder sig ind i boet, går bierne til angreb ved at hæve deres kropsvarme til lige under grænsen for, hvad de kan klare. Derefter omklamrer de gedehamsen, så den koger over af den samlede varme og dør af hedeslag.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbejdere sveder voks fra bagkroppen

Unge bier sveder voks fra kirtler på undersiden af bagkroppen og bruger den til at opbygge sekskantede tavler i boet. Bierne tygger selv voksen – eller får hjælp fra en nabo-bi – indtil den får en leragtig konsistens og er nem at forme.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Hold af bier suger vand for at holde boet afkølet

Arbejderbier har forskellige roller. Nogle gør rent, andre bygger eller plejer yngel, nogle henter honning, og andre fungerer som spejdere. Her tanker en gruppe vandhentere op, inden de flyver tilbage til boet for at levere aircondition ved at smøre vanddråber på tavlerne med larver.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Honning får bier til at tigge

Bierne registrerer vigtige informationer igennem deres øjne, følehorn og talrige sensorer. Ofte bringer arbejderbier honning videre til bier i boet, som placerer det i cellerne, men her tigger en – muligvis udmattet – bi om honning fra en anden bi.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Ben former lange guirlander

Når bier undersøger en ny koloni eller reparerer en gammel, danner de en guirlande med deres ben. Forskere kender endnu ikke forklaringen. Måske danner de et hængende stillads for nemmere at udføre arbejdet. Måske bruger de formationen til at måle afstande.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbejdere står på hovedet for at inspicere celler

En del af arbejderbiernes opgaver er at inspicere celler, så de er ryddet til brug, eller at bringe næring til celler med nye larver. Først får larverne gelée royale, en slags fodersaft fyldt med protein, senere en blanding af nektar og pollen.

Ingo Arndt/Nature Picture Library

Arbejderbier bygger bistade i træstamme

Efter at spejderbier har fundet et passende nyt sted til kolonien, går arbejderbier straks i gang med at bygge bistadet. De mange sekskanter er den mest effektive måde at udnytte både plads og voks på. Her har bierne arbejdet i omtrent fire uger.

Ingo Arndt/Nature Picture Library