Findes der bjerge under havet?

Bjerg-under-vandet
© Shutterstock

Fjernede man alt vandet i verdens oceaner, ville man se både lange bjergkæder og høje bjerge. For at kunne få betegnelsen “undersøiske bjerge” skal de rage mindst 1000 meter op over den omkringliggende havbund, og deres top skal stadig ligge under havoverfladen. Forskerne regner med, at der alene i Atlanterhavet findes ca. 1000 undersøiske bjerge, hvilket dog er for intet at regne mod Stillehavets mere end 30.000. Man mener, at der på verdensplan står 100.000 bjerge på havbunden; heraf er dog kun omkring 100 undersøgt nøjere.Et af de bedst undersøgte bjerge er Davidson Seamount ud for Californien. Det er blot ét bjerg i en hel række i en undersøisk bjergkæde. Geologer har fra stenprøver bestemt alderen på Davidson Seamount til omkring 12 millioner år.