Shutterstock
Arresø på Sjælland

Danmarks største sø

Danmarks største sø er Arresø med et areal, der er dobbelt så stort som resten af de store søer i Danmark. Få listen over Danmarks fem største søer her.

I Danmark er der 120.000 søer. De er spredt ud over hele landet, og langt de fleste af dem er meget små.

Der er faktisk kun meget få søer i Danmark, der er store, og allerede ved søer og vandhuller som er 100 m2 i areal, er de beskyttet.

De fem største søer i Danmark, er dog en del større end 100 m2.

Hvad hedder Danmarks største sø?

Danmarks største sø er Arresø med et areal på 40,72 km2.

Arresø ligger på Sjælland, hvor den grænser op til Halsnæs, Gribskov og Hillerød kommune. Den har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk.

Her er Danmarks fem største søer

Listen over Danmarks største søer er rangeret efter areal.

Læs mere om Danmarks fem største søer her i artiklen.

Arresø

Arresø er Danmarks største sø

Arresø på Sjælland
© Shutterstock
 • Areal: 40,72 km2.
 • Dybde: Søens dybeste dybde er 5,6 meter.
 • Beliggenhed: Sjælland ved Halsnæs, Gribskov og Hillerød kommune.

Arresø er en kæmpe i forhold til andre store danske søer, da den er dobbelt så stor, som Danmarks næststørste sø - Esrum sø.

Men selvom Arresø er enorm efter dansk skala, imponerer den ikke med sin dybde. Søen er nemlig fladvandet, hvilket vil sige, at der er en meget lille dybde i søen. Det dybeste sted i Arresø er på blot 5,6 meter.

Udover at være Danmarks største sø, har Arresø desværre også titel som en af landets mest forurenede søer, da den fra 1950'erne og mange år efter har modtaget spildevand fra kommunerne i omegnen.

Arresø er dog senere hen blevet en del af et nationalt overvågningsprogram, hvor der arbejdes på at reducerer forureningen.

Esrum sø

Esrum sø på Sjælland
© Shutterstock
 • Areal: 17,4 km2.
 • Dybde: Gennemsnitsdybden er 13,5 meter. Det dybeste sted er 22,3 meter.
 • Beliggenhed: Nordsjælland ved Fredensborg, Gribskov, Esrum og Nødebo.

Danmarks næststørste sø er Esrum sø, som har et overfladeareal på 17,4 km2.

Søen har en volume på 233 mio. m3, hvilket gør den til Danmarks mest vandrige sø.

Esrum sø har mange tilløb via små bække. Søens afløb sker gennem Esrum Å, som findes ved den nordlige del af søen tæt på Dronningmølle.

Mossø

 • Areal: 16,6 km2.
 • Dybde: Søens middeldybde er ni meter og den maksimale dybde er 22 meter.
 • Beliggenhed: Østjylland.

Danmarks tredjestørste sø - og Jyllands største sø - er Mossø med sine 16,6 km2.

Søen ligger i Jylland i Søhøjlandet, som er et område Danmark, der både ligger højt, og som samtidig har den største tæthed af søer.

Søhøjlandet befinder sig mellem de midtjyske byer Silkeborg, Århus, Hammel og Horsens.

Mossø er gennemløbet af Danmarks længste vandløb, Gudenåen.

Stadil Fjord

Stadil Fjord i Vestjylland
© Shutterstock
 • Areal: 16,2 km2.
 • Dybde: Gennemsnitsdybden er 2,5 meter.
 • Beliggenhed: Vestjylland.

Danmarks fjerdestørste sø er Stadil Fjord, der, trods navnet, er en ferskvandssø på 15,9 km2.

Søen ligger mellem Ringkøbing og Søndervig og så er den 1,5 kilometer fra Vesterhavet. Førhen var Stadil Fjord, Ringkøbing Fjord og Vest Stadil Fjord et sammenhængende område, men på grund af afvanding, er forbindelsen mellem de forskellige fjorde nu begrænset.

Hvis du er interesseret i fugle, så kan Stadil Fjord være et mekka for dig. Her er der nemlig et rigt fugleliv, hvor der bl.a. lander tusindvis af hjejler og gæs i det lavvandede område hvert år.

Det rige fugleliv betyder også, at du kan opleve fænomenet sort sol.

Sort sol er normalt når fulge - typisk stærer - samles i enorme flokke til træk i lavtliggende og flade kystområder, også kaldet marsken. Fænomenet opstår, når de store fugleflokke skaber fascinerende mønstre på himlen før, de lander i marsken op til natten.

Sort sol i efteråret

Sort sol kan opleves i til foråret og efteråret, og der kan være op mod én million fugle i en sværm.

© Shutterstock

På grund af Stabil Fjords særlige betydning for fugle, er området blevet udpeget som et Ramsarområde, hvilket er et vådområde, der har så mange vandfugle, at det har international betydning og skal beskyttes.

I Danmark er der udpeget 27 Ramsaområder.

Saltbæk Vig

 • Areal: 15,9 km2.
 • Dybde: Gennemsnitsdybden er 1,8 meter.
 • Beliggenhed: Sjælland.

Danmarks femte største sø er Saltbæk Vig. Søen er 15,9 km2 og ligger i det nordvestlige Sjælland nord for Kalundborg.

Søen er en såkaldt brakvandssø, hvilket betyder, at søens vand er en mellemting mellem saltvand og ferskvand.

Saltbæk Vig er især kendt for sine sjældne planter og fugleliv. Derudover er søen også kendt for, at man i 1800-tallet forsøgte at inddæmme området og pumpe vandet bort for at lave landbrug på havbunden. Forsøget lykkedes dog ikke, og i stedet opstod der er en stor sø.

Området omkring Saltvæk Vig blev i 1992 fredet og lukket for offentligheden.

Kilder: Naturstyrelsen, Danmarks Statistik