Eksperter: Det kan være for sent at redde verdens biodiversitet

Ifølge en omfattende undersøgelse står det måske værre til med biodiversiteten, end vi hidtil har troet. Men det er ikke for sent at handle, lyder budskabet.

Biodiversitet er alt liv på jordkloden.

Ifølge Miljøstyrelsens definition er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

© Shutterstock

På trods af klimatopmøder og utallige hensigtserklæringer om at beskytte dyre- og plantelivet går den globale biodiversitet en yderst usikker fremtid i møde.

Sådan lyder meldingen fra forskerne bag en omfattende undersøgelse af biodiversitetens aktuelle tilstand.

De mener blandt andet, at vi har undervurderet effekterne af klimaforandringerne samt rydningen af skovområder, hvor tusindvis af dyrearter holder til.

Faktisk frygter de, at genoprettelsen af dyre- og plantelivet omkring os, vil tage længere tid end forventet, og at målene om at rette op på biodiversiteten vil være uopnåelige, hvis ikke vi handler nu.

Tilbage i december 2023 blev næsten 200 lande på FN's biodiversitetskonference i Montreal, COP15, enige om at standse nedbrydningen af naturen inden 2030.

De gav desuden håndslag på at beskytte 30 procent af klodens oceaner og landarealer. Men én ting er aftaler, noget andet er handling.

“Resultaterne af undersøgelsen viser, at det er endnu sværere at nå målene, end vi troede,” siger Dr. Robin Freeman fra The Institute of Zoology i London til BBC News og fortsætter:

“Det er så presserende, at vi er nødt til at handle hurtigere og løse flere problemstillinger for at nå dem.”

Forsinket effekt

For at spore sig ind på biodiversitetens udvikling har forskerne blandt andet analyseret adfærd og ændringer i populationerne blandt 600 forskellige fugle og pattedyr.

Mest opsigtsvækkende er det dog, at forskerne fandt frem til, at meget af den forskning, de har analyseret i forbindelse med undersøgelsen, ikke har taget højde for, hvornår konsekvenserne af klimaforandringer rent faktisk sætter ind.

Det betyder, at vi kan være tættere på at have ødelagt biodiversiteten, end vi hidtil har troet.

“Vi har eksempler på, at store dyr oplever konsekvenserne af handlinger, som ligger 40 år tilbage i tiden,” siger Freeman og uddyber:

“Jo længere vi venter med at handle, jo længere tid vil det tage at genoprette naturen.”

Selvom genoprettelsen af biodiversiteten har lange udsigter, så kan vi stadig gøre en forskel på den korte bane, fremgår det af undersøgelsen.

Det handler blandt andet om at indstille jagt og fiskeri, som ikke er bæredygtigt samt at begrænse brugen af fossile brændstoffer og værne om klodens naturressourcer.