Shutterstock
Døde træer ved vandkant

Forskere advarer: Trædød kan få katastrofale konsekvenser

En tredjedel af klodens træer er lige nu i risiko for udryddelse. Forskere advarer om enorme menneskelige konsekvenser, hvis ikke vi handler nu.

Omkring 30 procent af verdens samlede areal er dækket af skov, men antallet af grønne blade daler drastisk.

I en rapport fra 2021 konkluderede forskere, hvordan omkring 17.500 af verdens træarter lige nu er i fare for udryddelse. Det svarer til cirka en tredjedel af alle arterne i verden og er dobbelt så mange som antallet af truede pattedyr, padder og krybdyr tilsammen.

Og nu bringer forskerne bag rapporten en advarsel til menneskeheden.

I en ny undersøgelse beskriver de, hvordan udryddelsen kan give dødsstødet til hele økosystemer og få alvorlige konsekvenser for milliarder af mennesker verden over.

Hvert træ er en lille verden

Mere end 45 forskere fra 20 forskellige lande bakker op om den nye undersøgelse, som bl.a. beskriver, hvordan tabet af træarter kan sætte gang i en dominoeffekt af udryddelse.

Mere end 100 arter er forsvundet

Hvert eneste træ vrimler nemlig med andre planter, dyr og svampe og fungerer som en base for livet omkring dem. Samtidig anslår forskerne, at mindst halvdelen af klodens landlevende dyr bruger træerne som levested.

Derfor vil mindre diversitet i træer også medføre langt mindre mangfoldighed blandt dyr, bakterier og insekter.

Milliarder af mennesker påvirkes

Men træernes udryddelse kan også efterlade spor langt udenfor skovgrænserne, forklarer forskerne.

Hvert år bidrager klodens skove fx med 1,3 billioner amerikanske dollars til den globale økonomi, hvoraf handel med frugt, nødder og medicin står for 88 milliarder US Dollars.

Samtidig er 880 millioner mennesker i udviklingslandene afhængige af brænde til brændstof. Mens 1,6 milliarder mennesker bor tæt på skovene og er afhængige af træerne til mad og som indkomst.

Derfor skal der ifølge forskerne også handles hurtigt, hvis vi skal nå at bremse udviklingen. Det forklarer Malin Rivers, der er hovedforfatter bag den nye undersøgelse.

Hun og hendes kolleger foreslår bl.a., at træerne får en højere prioritering i miljø- og klimapolitikken, at områder med særlig træbeskyttelse udvides, og at der gøres en større indsats for at inddæmme ulovlig skovhugst.

"Der er brug for en hurtig og kraftfuld reaktion for at forhindre, at flere træarter udryddes og for at genoprette de beskadigede økosystemer, de er en del af," siger hun.