Richard New Forest / Wikimedia Commons

Forskere: Alternative gener kan afværge tusindvis af døde grise

Ny type so føder færre, men til gengæld mere levedygtige pattegrise med højere vægt, viser ny undersøgelse.

I gennemsnit dør op mod 27.000 pattegrise hver dag i den danske svineproduktion. De bliver klemt ihjel eller dør af undernæring.

Den høje dødelighed har længe kastet en mørk skygge over dansk svineproduktion, men nu er der måske håb forude.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om man ved hjælp af en anden genetisk profil end den traditionelle kan sikre højere overlevelse.

Det tyder på at være tilfældet, fremgår det af studiet, som bygger på data fra 238 kuld økologiske pattegrise født på friland i årene 2018 til 2022.

Forskerne undersøgte pattegrise fra to typer af søer fra henholdsvis avlsselskabet DanBred og avlsselskabet Topigs Norsvin.

Soen med traditionelle genetiske profil fra DanBred fik 17 pattegrise per kuld, mens soen med den alternative genetiske profil fra Topigs Norsvin fik 15 pattegrise per kuld.

Til gengæld var dødeligheden hos Topigs Norsvins genetiske variant markant lavere. 14 procent kontra 23 procent i kuldet fra den traditionelle so.

Det er en signifikant forskel, lyder det fra forsker i husdyrvidenskab Cecilie Kobek-Kjeldager, Aarhus Universitet.

"Det peger på, at kuldstørrelsen hos den traditionelle so er blevet for stor. Der er ikke patter nok til antallet af smågrise. Derfor er der for mange pattegrise, der ikke klarer den," siger hun.

Udover en bedre overlevelse havde ungerne fra den alternative so også en højere fødselsvægt. Så bundlinjen var samlet set flere kilo svinekød for landmanden.

"Selv om vi har påvist en bedre overlevelse med den nye genetiske linje, så er dødeligheden stadig høj, og det skal der gøres noget ved. Men det her er et skridt i den rigtige retning," siger Cecilie Kobek-Kjeldager.

Hos Dyrenes Beskyttelse er direktør Britta Riis begejstret over den højere overlevelse hos pattegrisene med de alternative gener.

"Det er et gennembrud inden for økologien, og vi glæder os over, at denne nye type søer har vundet indpas over de senere år. Men resultaterne understreger jo også, at der i det konventionelle landbrug ikke er avlet efter en biologisk balance mellem antal pattegrise og søernes mulighed for at passe grisene," siger hun.

Undersøgelsen blev foretaget i den økologiske svineproduktion, og forskerne er nu ved at afklare, om man kan genfinde de samme positive effekter, når man bruger de alternative gener i den konventionelle produktion.