Forskere frygter skovdød, hvis Amazonas brænder videre

Flere forskere er bekymrede for et såkaldt "skovdødsscenarium", hvor den stadigt brændende Amazonas-regnskov ender med at udrydde sig selv i en ond og omsiggribende spiral.

Flere forskere er bekymrede for et såkaldt "skovdødsscenarium", hvor den stadigt brændende Amazonas-regnskov ender med at udrydde sig selv i en ond og omsiggribende spiral.

Shutterstock

Amazonas-regnskoven står stadig i flammer. Det er ikke kun et problem for regnskovens fauna, flora og de mennesker, som lever dér, hvor ilden brænder.

For hvis skovrydningen fortsætter, oplever vi snart et såkaldt tipping point i regnskovens økosystem, som fører til en decideret skovdød, vurderer brasilianske klimaforskere.

Forskernes "tipping point" definerer Amazonas smertetærskel. Det er dér, hvor regnskoven begynder at ændre markant karakter.

I 2005, 2010 og 2015-16 var Amazonas ramt af tørke. I 2009, 2012 og i 2014 var der omvendt store oversvømmelser. De bemærkelsesværdige udsving i vejret, er en indikation på, at et tipping point nærmer sig. Og årsagen skal findes i den eskalerende skovrydning, som har stået på i årtier, påpeger forskerne.

Når træerne fældes og brændes, mindsker det den naturlige fugt og regnvandsmængde i regnskovsområdet. Det giver andre træer ringere levevilkår. Dermed fjerner træerne mindre kuldioxid fra atmosfæren, CO2, og de frigiver mindre ilt, O2. Tørken bliver længere, og den accelereres af klimaforandringernes i forvejen stigende temperaturer.

Og sådan kører den brandfarlige spiral direkte mod Amazonas' skovdød, konkluderer forskerne.

Regnskovens smertetærskel

Hvis 20-25 procent af regnskoven bliver ryddet og brændt, forårsager det, at dens økosystem "tipper". Den østlige, sydlige og centrale del af Amazonas kan hermed ikke længere karakteriseres som "skov", vurderer forskerne.

Hvis skovrydning og -afbrændingen når op på 40 procent af regnskovens areal, medfører det, at den østlige, sydlige og centrale del af Amazonas bliver til savanne.

Indtil videre er op mod 17 procent af Amazonas blevet fældet og brændt.

Hvor længe skovrydningen fortsætter, hviler i det uvisse.

Men den brasilianske præsident sagde i begyndelsen af august, at skovrydningen af Amazonas ville fortsætte med sojabønne- og kvægavlsproduktion for øje.

Artiklen fortsætter efter billederne.

De massive skovbrande i Amazonas har fået G7-landene til at tilbyde Brasilien en "skovbrands-pakke".

Førstehjælpen til "verdens lunger" lyder på 20 millioner euro, svarende til 150 millioner kroner. Et tilbud, som præsidenten har afslået indtil videre.

Målinger fra Europakommissionens satellit-program, CAMS, viser, at antallet af skovbrande i Amazonas er ved at aftage og være tilbage på normalt niveau.