Forskere: Svampeangreb truer den globale fødevareproduktion

Den globale opvarmning forværrer skader på afgrøder forårsaget af svampe. Ifølge eksperter på området kan det føre til en global fødevarekrise.

Majsmark angrebet af svamp.

Svampebakterier er vanskelige at bekæmpe. En af årsagerne er, at de kan rejse over lange afstande, hvis det eksempelvis stormer.

© Shutterstock

Svampe er den største trussel mod vores afgrøder. De er modstandsdygtige, rejser over lange afstande med vinden og kan finde fæste på store marker.

Men ikke nok med det. De er også ekstremt tilpasningsdygtige, og mange af dem har udviklet resistens over for almindelige fungicider.

Med klimakrisen og udsigten til stadigt stigende temperaturer frygter forskerne nu, at de ødelæggende svampe vil bevæge sig hurtigere mod polerne, end det hidtil har været tilfældet.

“Selvom tv-serien The Last of Us er fiktion, så er vi nødt til at forholde os til, at vi kan stå foran en global sundhedskatastrofe forårsaget af svampe. Modstanderen er dog ikke zombier, men derimod faren for verdensomspændende hungersnød,” siger professor Sarah Gurr fra University of Exeter i Storbritannien til The Guardian.

Danmark går til kamp mod svampene

Ifølge en rapport fra WHO mister landbruget på verdensplan mellem 10 og 23 procent af deres afgrøder, som følge af svampeangreb.

Det drejer sig hovedsageligt om afgrøder som ris, hvede, majs, soyabønner og kartofler.

For at komme de uønskede svampe til livs benytter landmænd sig af fungicider. Problemet er imidlertid, at mange svampe har udviklet resistens overfor almindelige fungicider, og at de derfor ikke længere kan bekæmpe svampene alene.

En løsning på dette kan blandt andet at være at benytte sig af særlige frøblandinger, som bærer på en række gener, som er resistente over for svampeinfektioner.

I 2022 blev cirka en fjerdedel af al dansk hvede produceret på denne måde. Forskerne håber desuden på, at effektiv overvågning med hjælp fra droner og kunstig intelligens kan bidrage til fremadrettet at opdage svampeangreb så tidligt som muligt.

På trods af tiltagene og øget fokus på svampeinfektioner, så mener flere forskere, at der med de potentielle konsekvenser i sigte, bliver afsat alt for få midler til forskning i svampeinfektioner.

“Hvis vi ikke har nok at spise, vil vi dø af underernæring i langt højere grad end af covid-19. Men som det ser ud nu, bliver der afsat forsvindende få penge til forskning inden for området,” siger Gurr.