Forskere tæt på at løse gåden om hvidhajens foretrukne parringssteder

Efter et årtis intensiv research og overvågning har forskere sporet sig ind på, hvor hvidhajer søger hen for at parre sig.

Hvidhaj

Hvidhajen lever de fleste steder i verden, hvor havtemperaturen ligger mellem 12 og 24 grader. Dog spottes de fleste hvidhajer langs de sydafrikanske, australske og amerikanske kyster.

© Shutterstock

Hvidhajen er både berømt og berygtet, og det store rovdyr har for længst tiltrukket sig forskernes interesse.

På trods af forskernes mange forsøg på at kortlægge det store dyrs gøren og laden i Atlanterhavet, er der stadig to spørgsmål, som står ubesvaret hen, nemlig: Hvor og hvornår parrer hvidhajer sig?

“Der er ni populationer af hvidhajer på verdensplan, og der er endnu ikke nogen, som har været i stand til at lokalisere et af deres foretrukne parringssteder,” siger grundlægger og ekspeditionsleder af hajforskningsenheden Ocearch, Chris Fischer til CBS News og tilføjer:

“Det er en 400 millioner år gammel hemmelighed, som havet ikke uden videre har tænkt sig at afsløre.”

Blodprøver og overvågning

Ocearch begyndte at udstyre hvidhajer i Atlanterhavet med gps-enheder i 2012. I dag er cirka 100 hajer udstyret med gps’er, hvilket gør det muligt for forskerne at følge hajernes færden via deres hjemmeside.

Hver gang forskerholdet fanger en haj, skal de arbejde hurtigt. På 15 minutter skal de nå at udstyre den med gps, tage blodprøver og foretage en ultralydsscanning for at danne sig et billede af hajens generelle sundhedstilstand - mens den vel at mærke er oppe af vandet, vågen og urolig.

Og til forskernes store glæde, ser arbejdet nu ud til at bære frugt.

“Alle vores undersøgelser peger på, at hvidhajerne samles ud for North- og South Carolinas kyster sent på vinteren. Og med godt vejr og lidt held kan vi forhåbentlig snart lægge den sidste brik i puslespillet,” siger seniorforsker Bob Hueter fra Ocearch til The Mercury News.

Bestanden af hvidhajer er dog faldende på grund af overfiskeri, havforurening og indskrænkede levesteder, og det gør forskernes arbejde ekstra vigtigt.

“Jorden består af 70 procent hav, som danner ilt, og som forsyner milliarder af mennesker med vand og mad hver dag. Hajerne holder styr på fiskebestanden… Der er ingen fremtid for os, hvis der ikke er en sikker fremtid for vores store hajer,” siger Fischer.