NASA
jorden vandmasser

Forskning: Menneskers vandforbrug har ændret Jordens hældning markant

Smeltevand fra isbjerge og særligt pumpning af grundvand har skubbet til Jordens rotationsakse. Dette kan påvirke klimaet i fremtiden.

Der er ikke noget nyt i, at Jordens rotationsakse og hældning ændrer sig over tid. Faktisk er de skyld i de skiftende årstider på vores planet.

Men i takt med at vi mennesker er begyndt at pumpe vand op fra undergrunden, som vi bruger til bl.a. madlavning og vanding af marker, så har Jordens hældning skubbet sig markant mere, end den plejer.

Det kan et internationalt forskerhold, anført af Seoul National University i Sydkorea, konkludere, efter de har undersøgt data om vandmassers bevægelse på Jorden og planetens rotationsakse fra 1993 til 2010.

Faktisk kan de observere, at hældningen har flyttet sig med næsten 80 centimeter op til i dag. Det kan påvirke klimaet på langt sigt, skriver de i en artikel offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Hvis du forestiller dig jordkloden som en snurretop, der spinner om sig selv, så vil den usynlige rotationsakse bevæge sig frem og tilbage, når vandmasserne bevæger sig forskellige steder hen på Jorden.

Dette fænomen har forskere kendt til siden 2016, men det er stadig et relativt nyt forskningsområde. I mange år har de primært mistænkt afsmeltning af ismasser for, at vandmasserne flytter sig på Jorden.

Derfor startede forskerne bag den nye opdagelse med at undersøge forholdet mellem ændringer i rotationsaksen og vandets bevægelse forårsaget af afsmeltningen fra iskapper og gletsjere.

De kunne dog ikke få deres modeller til at matche forholdet mellem de to størrelser, så de besluttede sig for at inkludere pumpning af grundvand.

jorden rotationsakse
© Seo et al. (2023), Geophysical Research Letters

Tilføjede pumpning af grundvand

Tidligere klimamodeller viser, at mennesker fra 1993 til 2010 pumpede 2.150 gigaton grundvand op fra jorden, hvilket har forårsaget en global havniveausstigning på 6,24 millimeter i perioden.

Ved at føje pumpning af grundvand til modellerne, matchede forholdet mellem fordelingen af vandmasserne og forskydningen af rotationsaksen.

Faktisk kunne de observere, at Jordens geografisk nordpol har rykket sig mod øst med en gennemsnitlig hastighed på 4,36 centimeter om året i perioden fra 1993 til 2010.

Derfor mener forskerne, at rotationsaksen er forskudt med 78,5 centimeter fra 1993 og frem til i dag.

"Jeg er meget glad for at finde den uforklarlige årsag til rotationspolens afdrift," fortæller en af forskerne bag undersøgelsen Ki-Weon Seo i en pressemeddelelse.

"På den anden side, som beboer på Jorden og far, er jeg bekymret og overrasket over at se, at pumpning af grundvand er en anden kilde til havstigning."

Hvilken indflydelse denne menneskeskabte forskydning konkret har, ved forskerne endnu ikke, men de mistænker, at det kan påvirke temperaturerne og stigningen af havniveauet på meget lang sigt.