Grønlands gletsjere gemmer på en skjult verden af liv

Tusindvis af organismer lever i et ukendt økosystem i isørkenen - og de kan sætte endnu mere fart på afsmeltningen, advarer forskere.

Feltstudie i Grønland

Forskerne fra Aarhus Universitet har fundet 4000 forskellige arter af mikroorganismer i smeltehuller som dette.

© Laura Halbach

Over de seneste mange årtier har livets hårdførhed gentagne gange overrasket klodens forskere.

Milliarder af mystiske organismer og bakterier er blevet fundet flere kilometer under vores fødder, hvor hverken sollys eller ilt eksisterer.

Og verdens mest sejlivede dyr, bjørnedyret, har overlevet op mod 10 dage på ydersiden af en satellit, hvor rummets kvælende vakuum, isnende kulde og dødelige stråling hersker.

Nu overrasker de små levende organismer så igen videnskaben.

En gruppe forskere fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet har nemlig lavet feltstudier på indlandsisen i Grønland og opdaget, at det ekstremt næringsfattige miljø vrimler med flere tusinder af organismer, som formentlig har betydning for, hvor hurtigt isen smelter.

“I en lille smeltevandspyt oppe på gletsjerne kan der nemt gemme sig 4000 forskellige arter. De lever af bakterier, alger, virus og mikroskopiske svampe,” lyder det fra forskningsleder og professor Alexandre Anesio i en pressemeddelelse.

“Det er et helt økosystem, som vi indtil for nylig ikke anede fandtes,” forklarer han.

Ser uskyldig ud

Organismerne lever både over og under isen, og én af dem, forskerne har brugt mest tid på i undersøgelsen, er en lille sort alge, som vokser ovenpå isen og farver den sort.

Den lange, pigmenterede is-alge ser måske uskyldig ud på overfladen, men netop farven gør den ekstra interessant i forhold til afsmeltningen af ismassen, forklarer Alexandre Anesio.

“Når isen farves mørk, får den sværere ved at reflektere sollyset. I stedet bliver varmen fra Solens stråler absorberet af isen, der begynder at smelte,” siger professoren.

“Jo mere is, der smelter, desto varmere bliver temperaturen her på Jorden,” lyder det.

Sort alge

Den sorte alge er en lang mikroorganisme, som beskytter sig mod Solens stråler ved hjælp af mørk pigment.

© Alexandre Anesio

Is-algen har eksisteret længe før industrialiseringen. Men klimaforandringerne betyder, at organismen har fået bedre vilkår til at vokse og erobre stadig større og større områder af isskjoldet.

Ifølge Alexandre Anesio har den erobret iskappen i en sådan grad, at algerne øger afsmeltningen med helt op til 20 procent.

Derfor undersøger professoren og hans kolleger også, om der findes en måde at bremse algens vækst på - fx ved hjælp af andre mikrober, som kan skabe bedre balance i systemet igen.

"De forskellige mikroorganismer på isen påvirker hinanden. Nogle efterlader næring, som andre lever af. Små viruspartikler angriber og fortærer bakterier. Vi tror, at nogle af svampesporerne måske spiser de sorte alger. Det er sådan noget, vi leder efter," siger han.

Undersøgelsen er i Gebiology og blev første gang publiceret i november 2022.