Har en asteroide nogensinde ramt Nordeuropa?

Findes der i vores del af verden store nedslagskratere, og er de synlige?

© Shutterstock

Europas største nedslagskrater findes i Darlarne det centrale Sverige og kaldes Siljansringen. Krateret kan ses med satellitter, og som navnet antyder, har det 52 kilometer brede krater form som en cirkel.

Siljansringens kant ligger forsænket i landskabet, så krateret i dag er omkranset af søer.

Asteroiden, som skabte krateret, var omkring fem km i diameter og slog ned for ca. 377 millioner år siden. Derfor har forskere sat den i forbindelse med en masseudryddelse, som hærgede på Jorden omkring dette tidspunkt.

Udryddelsen af arter fandt dog sted over længere tid, måske helt op til 25 millioner år, så nedslaget har formentlig kun været en af flere årsager.

Dermed kan konsekvenserne af nedslaget ikke sammenlignes direkte med katastrofen for 66 millioner år siden, hvor en 10-15 km stor asteroide udryddede dinosaurerne.

Mikrober nød godt af nedslaget

Nedslaget i Sverige var ligefrem til fordel for nogle livsformer. Dybt under overfladen skabte nedslaget sprækker, der blev hjemsted for svampe og andre mikroorganismer.

© Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

I over 500 meters dybde under Siljansringen har forskerne fundet fossiler af mikrober, som trives i iltfattige forhold, hvor de producerer metan som en del af deres energiomsætning.

Geologer har siden 1980’erne foretaget flere boringer for at undersøge metanforekomsterne, men endnu er de ikke blevet udvundet til naturgas.

5 km i diameter var asteroiden, som for 377 mio. år siden slog ned og skabte Siljansringen. Det 52 km brede krater er blandt de 15 største i verden.