Shutterstock

Derfor har oceanerne forskellige højder

Havniveauet er ikke det samme over hele kloden, og forklaringen på det skal især findes i klipper og bjergkæder, der skaber højdeforskelle i havoverfladen med massetiltrækning.

Verdenshavenes forskellige højder skal især forklares med massetiltrækning.

Forskelle i massetiltrækning skaber forskel i højden af havoverfladen, primært fordi klippe har større massefylde end vand.

Massetiltrækning skaber højdeforskelle

Det betyder, at vand bliver trukket ind mod kontinenterne og vil stå højere i nærheden af kysten end ude på det åbne ocean.

Samme effekt eksisterer rundt om bjergkæder og bjerge under vandoverfladen. Klippers og bjerges “træk” i vandet bliver dog sjældent tegnet ind på kort over vandstanden i verdenshavene.

Havcirkulation er ligeledes afgørende for, at der er forskel på verdenshavenes højder.

Havstrømme flyder ikke upåvirkede afsted, men bliver afbøjet af Jordens rotation, som er hurtigere ved ækvator end ved polerne, hvilket kaldes corioliseffekten.

Denne effekt medfører, at der opstår flydende “bakker” og “dale” omkring de største havstrømme.

Også havtemperatur, saltholdighed og lokale blæsevejr fører til mindre forskelle i havniveauet. Til sidst bidrager lokalt tidevand til midlertidige, markante højdeforskelle mellem oceaner.

© ESA & shutterstock

Tidevand skaber kæmpe højdeforskel i Panama

Forskellen på verdenshavenes højder træder tydeligt frem i Panamakanalen. Her bliver skibene i gennemsnit sænket 30 cm, når de skal fra Stillehavet til Atlanterhavet. I praksis er forskellen ofte langt større på grund af lokalt tidevand, som kan variere helt op til syv meter – især på stillehavssiden.