UH Marine Option Program
Dykker under vand

Er badevandet mere grumset nordpå?

Jeg har sejlet, badet og dykket i Middelhavet, hvor vandet næsten altid er meget klarere end i Østersøen og Nordsøen. Hvad er egentlig forklaringen på det?

Havene omkring Skandinavien virker typisk uklare for både sejlere og dykkere. Om foråret og sommeren er forklaringen ofte, at der er mange alger i vandet.

Mængden af alger er meget højere nu, end den naturligt ville være. De blomstrer nemlig op, når de får lov at mæske sig i næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra landbrugets kunstgødning.

Det har fået bl.a. EU til at opstille nogle mål for det, forskerne kalder god økologisk tilstand i havmiljøet.

Og for at opfylde målene, skal udvaskningen af næringsstoffer fra markerne bringes ned.

Regn giver grumset havvand

Om efteråret og vinteren skyldes det grumsede vand ofte store mængder fine jordpartikler. De skylles ud med åer og floder, når det regner særligt kraftigt, eller også hvirvles de op fra bunden, når blæsten skaber store bølger.

I Sydeuropa, fx i det østlige Middelhav, er forholdene anderledes. De omkringliggende lande har begrænset landbrug og meget mindre nedbør. Det giver både færre alger og færre jordpartikler i havet.

Dykkere under havoverfladen

Få alger, få jordpartikler og en højtstående sol giver god sigtbarhed i Middelhavet.

© Shutterstock

Samtidig står Solen højere på himlen, end den gør hos os. Det betyder, at en større del af sollyset når ned i vandsøjlen, og det øger sigtbarheden.

På de nordlige breddegrader, hvor Solen står lavere, bliver mere af lyset reflekteret væk af havoverfladen, og det gør det sværere at se ned i vandet.

Lav sol giver dårligere sigtbarhed

Solen står lavere på de nordlige breddegrader end tættere på ækvator. Dermed bliver vinklen mellem solstrålerne og overfladen mindre, så mere af lyset reflekteres væk.

  • Ved en vinkel på 40° reflekteres 4 pct. af sollyset.
  • Ved en vinkel på 20° reflekteres 12 pct. af sollyset.
  • Ved en vinkel på 10° reflekteres 27 pct. af sollyset.
  • Ved en vinkel på 5° reflekteres 42 pct. af sollyset.