Shutterstock
Verdenshavene på Jorden

Hvad er de syv verdenshave?

De syv verdenshave er det malende udtryk, sømænd plejede at bruge til at beskrive alle Jordens oceaner. Men hvilke oceaner hører egentlig under “de syv verdenshave”?

De syv verdenshave

Udtrykket “De syv verdenshave” blev før i tiden brugt af erfarne sømænd, der havde sejlet på alle klodens oceaner.

De syv verdenshave omfatter:

  • Det Nordlige Stillehav
  • Det Sydlige Stillehav
  • Det Nordlige Atlanterhav
  • Det Sydlige Atlanterhav
  • Polarhavet - også kaldt det Arktiske Ocean
  • Sydpolarhavet - også kaldt det Antarktiske Ocean
  • Det Indiske Ocean.

Rudyard Kipling brugte i 1896 udtrykket som titel på sin digtsamling “The Seven Seas” og gjorde det dermed kendt uden for sømandskredse.

Verdenshavet, der også kaldes oceanerne, er det sammenhængende vandområde, der omgiver Jordens kontinenter.

De syv verdenshave

De syv verdenshave dækker i alt 71 procent af Jordens overflade.

Shutterstock

Det Nordlige Stillehav og det Sydlige Stillehav

Stillehavet er det største verdenshav på Jorden. Det opdeles ved Ækvator i det Nordlige og det Sydlige Stillehav.

Shutterstock

Det Nordlige Atlanterhav

Atlanterhavet er ligesom Stillehavet opdelt ved Ækvator, og der tales derfor om det Nordlige og det Sydlige Atlanterhav.

Shutterstock

Det Sydlige Atlanterhav

Det samlede Atlanterhav er verdens næststørste ocean, og det blev til, da fortidskontinentet Pangæa delte sig.

Shutterstock

Det Indiske Ocean

Det Indiske Ocean dækker ca. 20 procent af Jordens overflade.

Shutterstock

Sydpolarhavet

Sydpolarhavet er det næstmindste verdenshav på Jorden.

Shutterstock

Polarhavet

Polarhavet er det mindste - og koldeste - ocean på Jorden.

Shutterstock

Fra syv til tre verdenshave

Geografisk set er der kun tre have: Stillehavet, Atlanterhavet og Det Indiske Ocean.

Men på grund af de særlige fysiske og havmæssige forhold omkring polerne betragter man ofte disse områder som selvstændige oceaner, hvor det nordlige kaldes Det Arktiske Ocean eller Polarhavet – tidligere Det Nordlige Ishav.

Det Sydlige Ishav kaldes i dag Det Antarktiske Ocean eller Sydpolarhavet.

Verdenshave og randhave

Herudover opdeles oceanerne i randhave. Det er områder, der er adskilt fra oceanerne ved ø-buer, som fx Nordsøen og Beringshavet.

Men også store middelhave, der adskiller kontinenter, fx Middelhavet og små middelhave, der trænger ind i landmasserne som fordybninger, fx Østersøen, benævnes randhave.

Desuden kan oceanområder med helt specielle egenskaber også opnå betegnelsen have. Et eksempel på det er Sargassohavet.