Olesya Baron / Shutterstock
Det Døde Hav

Hvor salt er Det Døde Hav?

På film har jeg set, hvordan helten kravler gennem ørkensandet, opdager en sø i det fjerne og tager en slurk af vandet – for så at spytte det ud igen. Men hvad er saltsøer, og hvordan opstår de?

I nogle af Jordens tørre landområder findes søer, der er meget mere salte end havet. Atlanterhavet har en saltholdighed på ca. 3,2 pct., men mange saltsøer indeholder mere end 10 gange så meget salt. Saltsøen ved Salt Lake City i USA har fx en saltholdighed på 28 pct., og Det Døde Hav, som trods navnet er en indsø, indeholder 33 pct. salt. Det svarer til 330 gram pr. liter søvand. For at saltsøerne kan dannes, skal der være en sænkning i terrænet, som flodvand med opløste mineraler kan løbe ned i, men ikke væk fra. Eller også skal der i undergrunden være mineraler, som søvandet kan cirkulere ned til og opløse.

Klimaet skal desuden være så tørt, at fordampningen er større end nedbøren. Med tiden vil søens indhold af stoffer blive koncentreret i vandet, og til sidst kan koncentrationen af opløste salte være så stor, at saltene begynder at udkrystallisere. Det ser man i Det Døde Hav, hvor skulpturer af hvidt salt rager op af søen. Disse salte er netop grunden til, at filmhelten spytter vandet ud igen – mange saltsøer er nemlig de rene sodaopløsninger.

LÆS OGSÅ: Danmarks største sø – og 4 andre store søer i Danmark