Hvordan opstår de frygtede hestehuller?

Når jeg tager til stranden med vennerne, advarer min far mig altid mod hestehuller. Men hvad er et hestehul egentlig, og hvorfor er det farligt?

Hestehuller
© Shutterstock

Hestehuller, også kaldet revlehuller, er en hyppig årsag til drukneulykker mange steder i verden. I USA mister flere end 100 livet hvert år i ulykker koblet til hullerne.

Nær kysten flytter bølgerne rundt på sandet og danner lavvandede områder kaldet sandbanker eller revler.

Hestehullerne opstår, hvor vandet, som bølgerne har bragt ind over revlen til kysten, skal finde tilbage igen.

Frygten dræber

Strømmen graver en kanal gennem revlerne – et hul - hvor den er kraftigst. Strømhastigheden kan nemt nå ti km/t. Til sammenligning svømmer elitesvømmere højst syv km/t.

Det nytter altså sjældent at svømme mod strømmen.

Revlehullerne og strømmen er dog ikke i sig selv så farlige, som de har fået ry for. Mange drukneulykker i forbindelse med revlehuller sker, fordi den badende går i panik.

Derfor lyder rådet, at du stille og roligt lader strømmen dig føre udad. Strømmen er allerstærkest i selve revlehullet. Men så snart den kommer udenfor revlen, aftager den betragteligt.

Er du blevet trukket gennem et revlehul, skal du efterfølgende svømme et stykke, ofte blot 15-20 meter, langs med stranden og væk fra revlehullet, hvorefter du igen kan svømme indad.

Redningen findes på tværs af strømmen

Hestehullet er en kraftig strøm af vand på vej mod det åbne hav. Bliver du fanget i et hestehul, er redningen dog nær. Slap af, til farten går ned, og svøm så på tværs.

Undslip understrøm

1. Bølger bringer vand til kysten

På vej mod kysten passerer bølger revler, der holder vandet tilbage mellem dem og kysten, så det ikke uden videre kan strømme retur.

1

2. Hestehul er vandets smutvej

Vandet mellem revlerne og kysten finder den hurtigste vej til havs: via et hul i en revle. Strømmen er her ofte for kraftig til at svømme imod.

2

3. Vent til strømmen lægger sig

Bliver du fanget i et hestehul, er rådet at flyde med. Strømmen aftager på den anden side af revlen, så du kan svømme på tværs og indad.

3
© Shutterstock & Ken Ikeda Madsen