Shutterstock

Hvorfor danner sandet små buler på havbunden?

Havets sandbund lægger sig altid i en slags vaskebrætmønster. Hvorfor det?

Bunden på en god sandstrand er sjældent helt flad, men ofte præget af små forhøjninger.

De såkaldte bølgeribber er dannet af strøm langs havbunden, som hele tiden ændrer retning i takt med bølgeslaget.

Ved hver bevægelse transporteres lidt sand op over den lille forhøjning på bunden.

Flod og hav danner forskellige mønstre:

© Florida State University

Bølgeribber er kendetegnet ved at være næsten symmetriske med samme hældning på begge sider. Afhængigt af sandkornenes størrelse kan bølgeribber blive op til 30 cm høje på dybt vand.

Strømribber dannes i vand med kun én strømretning, fx i en å. Ribbens såkaldte stødside har en svag hældning, mens læsiden falder stejlt. Strømribben vil langsomt kravle afsted i vandets strømretning.

Vandets strømhastighed er højest på den side af ribben, som vandet strømmer fra.

Når vandet fx slår ind mod kysten, har det energi nok til at løfte sandkorn op fra bunden på den side af ribben, der vender ud mod havet. Når højderyggen er passeret, bliver strømmen svagere, og derfor tabes – eller aflejres – sandkornene på den side, der vender ind mod stranden.

Kort efter vender strømmen, og processen gentager sig den modsatte vej. På den måde opstår de små, symmetriske højderygge på tværs af bølgebevægelsen.

Andre typer ribber dannes også af den kraftige strøm i floder og af vind inde på land.