Kan knogler blive opløst af saltvand?

Hvis et dyreskelet synker til bunds i et saltholdigt hav, bliver knoglerne så opløst af saltet?

Et hvalskelet bliver nedbrudt i saltvand, men det skyldes dyr og mikroorganismer i vandet, ikke saltindholdet.

© ALAMY/ALL OVER & PLACEBO365/GETTY IMAGES

Knogler bliver opløst i saltvand, men det har intet med saltet at gøre.

Dyr og mikroorganismer nedbryder løbende alt levende væv – også på havbunden.

Hvor hurtigt nedbrydningen sker, afhænger af en lang række forhold som vandtemperatur, iltindhold, surhedsgrad og sammensætningen af dyreliv og mikroorganismer.

Under gunstige omstændigheder bliver et lig i havet til et afpillet skelet på tre-fire dage, mens knoglerne er helt væk efter cirka et år.

Hvis dyret var død på landjorden, ville det i mange tilfælde tage mindst ti år for skelettet at forsvinde helt. Det tager længst tid i tør, varm luft, hvor mikroorganismer og bakterier har de sværeste levevilkår.

Knoglerne er opbygget af levende celler med blodårer og nerver som alt andet væv. De hårde dele består af et porøst netværk af protein samt kalk- og fosforholdige mineraler, som bakterier kan opløse og leve af.

Orm nedbryder nedsunkne knogler

Børsteormen er én af de organismer, der har specialiseret sig i at æde knogler, primært fra hvaler.

Før den kan gå i gang, har tanglopper ædt bløddele som muskler og indre organer, mens rejer har nedbrudt brusk og sener.