Vil vraget af Titanic forsvinde?

Når man ser billeder af Titanic, er det meget rustent. Hvor længe kan vraget eksistere?

Oliemaleri af Titanic og et isbjerg om natten
© Shutterstock

Titanic er efterhånden temmelig medtaget og vil med tiden forsvinde helt. Alene i de 20 år siden 1985, da vraget blev fundet, er der sket meget. Mindre dele som roret er ved at gå til, mens boven stadig er forholdsvis velbevaret. Degenerationen skyldes først og fremmest jernædende bakterier. En mikrobiolog har regnet ud, at de dagligt fortærer mere end 45 kilo jern fra vraget, og derfor vil der om cirka 100 år kun være beskedne rester tilbage. Men også besøg fra dykkere er med til at nedbryde Titanic, hvis skrog flere steder er beskadiget af undervandsfartøjer. Blandt andet er der tydelige skader på skibets fordæk. Vraget, der ligger på 3800 meters dybde, er næsten blotlagt og dermed tilgængeligt for bakterier – i modsætning til 1000 år gamle vikingeskibe, der har været helt dækket af sediment og er fundet næsten intakte.