Shutterstock
Jord består bl.a. af mineraler og organisk materiale

Hvad består jord af?

Jord er forskellig fra fx sand. Men hvad er definitionen på jord egentlig, hvordan opstår jord, og hvad består den af?

Jord består af fem bestanddele: mineraler, organisk materiale, levende organismer, vand og luft.

Mineralerne er fx lerpartikler eller sandkorn af kvarts, det organiske materiale er døde plantedele og stoffet humus, og de levende organismer er alt fra bakterier til regnorm og mosegrise.

Forskerne, som studerer jord og jordbunde, har klassifikationssystemer til at adskille og bedømme mange forskellige jordbundstyper.

Jorden mister jord

Jord skylles væk af oversvømning
© Shutterstock

Enorme mængder jord skylles hvert år bort af regnvand eller oversvømmelser, fx på grund af afskovning, hvor træernes rødder ikke længere holder på jorden.

Jord sprækker under tørke
© Shutterstock

I regnfattige områder er jordbunden sårbar, fordi en enkelt fejlslagen regntid kan ødelægge jorden. Klimaændringer kan gøre fænomenet mere hyppigt.

Jordbundstypen på et bestemt sted afhænger dels af udgangsmaterialet, fx ler eller smeltevandsgrus, og dels af klimaet.

Jorden ændrer sig desuden konstant. Nogle stoffer omdannes, nogle vaskes med regnen ned mod grundvandet, og nogle ophobes.

En jordbund er årtier om at blive til, nogle gange endda århundreder eller årtusinder. En god en af slagsen er derfor meget værdifuld for fx landbruget, hvor jordens kvalitet er afgørende for udbyttet.