Shutterstock

Hvad drikker fisk?

Det har mange gange undret mig, hvad fisk egentlig drikker. Hvis de overhovedet gør det.

Fisk drikker ikke i traditionel forstand.

De optager derimod væske gennem føden, via gællerne og ved i det hele taget at befinde sig i vand.

Da fisk enten lever i salt- eller ferskvand, er der stor forskel på, hvordan de optager og kommer af med vandet.

Saltvandsfisk har et lavere saltindhold i deres krop end i det omgivende saltvand.

Derfor er de konstant i fare for at dehydrere og er tvunget til at optage masser af vand.

De kommer af med det overskydende salt ved hjælp af gællerne.

Ferskvandsfisk optager til gengæld mere vand, end de har behov for, og må hele tiden skille sig af med vand gennem urinen.

Et liv som fisk er altså præget af konstant at være nødt til at regulere sin væskebalance.