Hvad nu hvis alle træerne forsvandt?

Jeg har hørt, at Europas skovareal er svundet ind med 10 procent de seneste 30 år. Hvad ville konsekvensen være, hvis alle træer forsvandt på hele Jorden?

Fældede træer

Hvis alle træer forsvand ville vi ikke blive kvalt pga. iltmangel, men mange dyrearter ville til gengæld uddø.

© Shutterstock

Hvis alle træer pludselig forsvandt, ville det især true dyr og mindre planter, som lever i skovene.

Blandt pattedyrene er det fx afrikansk skovelefant, okapi, elg og mange abe(arter).

Forskerne anslår, at artsrigdommen er mellem 50 og 100 pct højere i områder med træer end i helt åbent land.

Selvom alle træer næppe forsvinder foreløbig, er en tredjedel af klodens arter fortsat truet af udryddelse, blandt andet pga. skovrydning.

Havet er Jordens lunger

En populær talemåde lyder, at træerne er Jordens lunger, men hvis træerne forsvandt, ville iltindholdet ikke dale så drastisk, at vi ville kvæles.

Faktisk var ilt i atmosfæren, længe før træerne opstod.

Før træerne bredte sig ud over kloden, producerede alger størstedelen af ilten, og i dag producerer de fortsat ca. 70 pct.

Hvis træerne forsvandt, ville det dog få store konsekvenser for klodens CO2-kredsløb. Træerne optager store mængder kulstof, hvilket hjælper til at bremse de menneskeskabte klimaforandringer.

Antallet af træer er faldet i tusindvis af år

I 2015 kortlagde et hold forskere fra Yale-universitetet alle klodens træer og optalte 3,04 billioner – en billion er et ettal efterfulgt af 12 nuller.

Til sammenligning anslår forskerne, at 5,8 billioner træer eksisterede for ca. 12.000 år siden.

Antallet af træer er altså omtrent halveret siden da.

Tre ting som gør træer uundværlige

Træer giver skygge, huser fugle og producerer nødder og frugter. Men klodens skove har mange andre funktioner.

Pige med mundbind
© Shutterstock

1. Renser luften

Skove fungerer som naturlige filtre, der fjerner forurenende og skadelige stoffer som kulilte, svovldioxid, formaldehyd, benzen og såkaldte NOx’er fra luften. De fanger også støv og svampesporer.

Fly over træerne
© Shutterstock

2. Stabiliserer klimaet

Træer optager kulstof, mens de vokser. Kulstoffet kommer fra luften som CO2, og hver kg tørt træ binder 1,65 til 1,80 kg CO2. Dermed er træer med til at bremse klimaændringerne.

Træ skæres over
© Shutterstock

3. Skaber jobs

Ifølge tal fra bl.a. FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation var omkring 33 millioner mennesker i 2022 beskæftiget i og med Jordens skove, herunder alt fra skovhugst til papirfremstilling.