Shutterstock

Hvor findes Jordens vand?

Vandet på Jorden er i et evigt kredsløb. Men har man nogen sinde forsøgt at beregne, hvordan fordelingen af vand er på et givet tidspunkt?

Vandets bevægelse er i høj grad det, som giver Jorden sin egenart. Vand er en afgørende bestanddel i klimaet, ligesom det naturligvis er det i levende væsener.

Netop på grund af den evige cirkulation er det ikke muligt at lave en præcis opgørelse over, hvor vandet befinder sig, ligesom det er umuligt at opmåle vandmængderne præcist.

Men der er dog forskere, som har givet deres bud, heriblandt dr. Peter H. Gleick fra Pacific Institute i USA. Langt det meste vand findes naturligt nok i oceanerne, og dr. Gleick opgør mængden til 96,5 procent.

Det meste af resten findes dels som permanent is og sne, dels som grundvand.

Den permanente is og sne er først og fremmest iskapperne på Sydpolen og Grønland samt gletsjere og den evige sne på bjergtoppe.

Vandet i søer udgør kun lidt over en titusindedel af den samlede mængde vand på Jorden, nogenlunde ligeligt fordelt mellem ferske og salte søer.

Og endnu mindre findes i floder: kun godt 2000 kubikkilometer eller omkring to milliontedele af de samlede vandressourcer.

Selv om der er masser af vand på Jorden, er det kun en meget lille del, der er anvendelig for mennesker.

Kun cirka 0,3 procent kan bruges af os, resten er enten for salt eller for utilgængeligt.