Hvor mange af verdens pattedyr er vilde?

I takt med at mennesket og vores husdyr spreder sig på kloden, må bestandene af vilde dyr vige. Hvor stor en del af verdens samlede bestand udgør de vilde pattedyr i dag?

© Shutterstock

En videnskabelige artikel viste i februar 2023, at vilde dyr kun udgør 6 pct. af alle pattedyr – de resterende 94 pct. står vi mennesker og vores husdyr for.

Undersøgelsen er udført af et israelsk forskerhold anført af Lior Greenspoon, som er ph.d.-studerende indenfor modellering af biosfæren på Weizmann Institute of Science i Rehovot.

Sammen med ti andre forskere har hun gennemgået optællinger af flere hundrede arter af pattedyr og bygget en matematisk model, som kan forudsige antallet af individer inden for de vilde arter, som er vanskelige at tælle direkte.

Husdyr tynger regnskabet

Herefter blev de mange enkeltindivider hos klodens forskellige pattedyrsarter omregnet til biomasse, dvs. vægt. En fem ton tung elefant svarer fx til 250.000 husmus på 20 gram.

Beregningerne viste, at de vilde pattedyr tilsammen vejer 60 megaton, dvs. 60 millioner ton. Tallet er dog behæftet med en vis usikkerhedsmargin, og kan være så lidt som 33 megaton eller helt op til 118 megaton.

Til sammenligning vejer klodens otte milliarder mennesker 390 megaton og vores husdyr 630 megaton.

Planter vejer mest

Dermed kommer den samlede vægt af alle klodens pattedyr op på 980 megaton.

Det er dog småting i forhold til den samlede såkaldte biosfære, som tæller alt levende på Jorden – herunder planter, svampe, bakterier, krybdyr, padder, fisk og fugle.

Tamdyr overtager kloden

Selv om både elefanter og blåhvaler er gigantiske, udgør deres vægt kun en brøkdel af pattedyrenes samlede biomasse på 980 megaton. Her er det især mennesket og vores husdyr, der tynger vægtskålen.

© Claus Lunau

Mennesket dominerer

Mennesket (rød) er den pattedyrsart på kloden, der vejer mest med 390 megaton fordelt på ca. otte mia. individer. På overordnet plan dominerer gruppen af husdyr, inkl. kvæg, med 630 megaton (orange).

© Claus Lunau

Landdyr udgør en brøkdel

Vilde, landlevende pattedyr udgør blot 2 pct. af den samlede biomasse. Gruppen domineres af hovdyr, mens klodens blot 50.000 elefanter også udgør en betragtelig del pga. det enkelte dyrs enorme vægt.

© Claus Lunau

Havet skjuler vildskaben

Vilde, havlevende pattedyr udgør 4 pct. af den samlede biomasse. Bardehvaler er den tungeste gruppe, herefter kommer kaskelotter og sæler, mens fx isbjørne og havoddere kun udgør en ubetydelig del.

I 2018 konkluderede ligeledes israelske forskere, at vægten af den samlede biosfære er omkring 1,1 teraton eller 1.100.000 megaton, hvor planter udgør hovedparten.

1.100.000 megaton er med andre ord over 1000 gange mere biomasse, end der er i alle pattedyr tilsammen.