Hvor meget sand er der i Sahara?

Jeg har hørt, at der skulle være lige så mange sandkorn i Sahara, som der er stjerner på himlen. Er det virkelig rigtigt?

Erg in Sahara

Saharaørkenen er et enormt område, der spreder sig over ni millioner kvadratkilometer og omfatter det meste af Nordafrika. At tælle sandkorn i Sahara er et udtryk for en umulig opgave, som da heller aldrig er løst. Et bud lyder dog på 1022, hvilket svarer til antallet af stjerner i universet.

Normalt tænker vi på en ørken som et stort ocean af sand. Men en ørken er i virkeligheden ikke defineret ved at bestå af sand, men som et område med meget lidt nedbør, mere præcist mindre end 250 mm om året.

Sahara er verdens største ørken, hvis man ser bort fra Antarktis, der også er en ørken. I Sahara findes der meget store områder med spektakulære sandklitter. Et sådant område kaldes ”erg”, og sandklitterne kan her nå en højde på næsten 300 meter og strække sig over 100 kilometer.

Reg in Sahara

Selv om disse sandørkener hver især kan dække flere tusind kvadratkilometer, udgør de dog samlet set kun omkring 15 procent af Saharas samlede areal. Der findes mange forskellige typer af landskaber i Sahara. Hovedparten af Sahara består dog af grus- og klippeørken, mens resten ud over sandørkenen udgøres af bjerge, oaser eller overgangszoner.