Shutterstock
verdenskort oversigt

Hvor tit skal verdenskortet tegnes om?

Kontinenterne flytter sig som bekendt hele tiden, men hvor hurtigt går det, og er det ikke nødvendigt at tegne verdenskortet om en gang imellem?

Det er kun ganske få meter, kontinenterne rykker sig i forhold til hinanden i løbet af et menneskeliv, så der er ikke behov for at revidere verdenskortene af den grund. Jordens historie skal dog regnes i hundreder af millioner af år, og i det tidsperspektiv er verdenskortet i konstant forandring. Jordkloden består inde fra kernen og ud mod jordoverfladen af områder eller lag, der har forskellig temperatur og tæthed. Det yderste lag, skorpen, er ikke sammenhængende, men består af ca. et dusin plader, der flyder rundt omtrent som isflager på en sø. Nogle steder bevæger pladerne sig væk fra hinanden, andre steder på tværs, og andre steder igen bevæger én plade sig under en anden. Island ligger fx midt på en spredningszone, hvor den nordamerikanske og den europæisk-asiatiske plade bevæger sig væk fra hinanden med tre-fire cm om året. Det er dog intet imod Stillehavspladen og Nazca-pladen, der bevæger sig fra hinanden med næsten 40 cm om året. For 240 mio. år siden var alle kontinenterne samlet i ét stort superkontinent, Pangæa, og om 250 mio. år vil deres vandring igen have ført dem sammen i ét stort kontinent. Inden da – om ca. 50 mio. år – vil Afrika ifølge amerikanske forskeres beregninger være stødt ind i Europa og have tørlagt Middelhavet, som i stedet er blevet til en bjergkæde. Så verdenskortet skal helt sikkert tegnes om på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare af hvem.