Shutterstock

Hvordan ville Grønland se ud uden indlandsis?

Hvad ville man få at se, hvis man tænkte sig, at iskappen på Grønland smeltede?

Fjernede man al isen fra Grønland, ville man opdage, at der midt på den centrale del af verdens største ø strækker sig en kæmpemæssig, aflang sænkning, der ligger under havets overflade.

Den er opstået, fordi vægten af det flere kilometer tykke isdække har trykket fjeldene ned.

Men det betyder også, at hvis isen virkelig forsvandt, ville landet efterhånden hæve sig.

Når isen var helt væk, ville landskabet fortsætte med at hæve sig i flere tusind år, indtil der var ligevægt.

Grønland ville da se helt anderledes ud. De stejle, sorte østgrønlandske basaltfjelde ville rage dobbelt så højt op som nu, og store dele af de centrale områder ville være gennemskåret af lange og dybe fjorde.

Måske ville Grønland også blive dækket af lynghede og nåleskov, som det var tilfældet for cirka 2,3 millioner år siden.

Samtidig ville verdenshavene været steget med omkring 6,5 meter. Så meget vand er der bundet i iskappen.

Den grønlandske indlandsis er den sidste rest af de enorme ismasser, der dækkede store dele af den nordlige halvkugle under sidste istid.

De største istykkelser er målt til omkring 3,2 kilometer, og glaciologerne regner med, at de ældste dele af isen er 250.000 år gamle.

Når isen smelter, og gletsjerne kælver, forsvinder der hvert år 600 kubikkilometer af den grønlandske indlandsis.

Denne mængde modsvares dog af en næsten tilsvarende mængde is fra det årlige snefald, så alt i alt forbliver isdækket det samme.