Shutterstock
Pige leger med visne blade

Hvorfor taber træerne deres blade?

Blade laver fotosyntese og er altafgørende for træernes overlevelse, så hvorfor taber træerne deres blade i løbet af efteråret?

Hvorfor taber træerne deres blade?

Når lysintensiteten falder i løbet af efteråret, omstiller træerne sig til nye tider.

Bladene tømmes for næringsstoffer, som dirigeres ind i træet, mens dannelsen af bladenes grønne pigment, klorofyl, ophører.

Klorofyl er afgørende for bladenes evne til at lave fotosyntese, og uden klorofyl bliver bladene unødvendige. Derfor forbereder træerne sig på at skille sig af med dem.

Manglen på klorofyl betyder, at bladene mister deres grønne farve, så andre pigmenter bliver synlige.

De gule og orange farver stammer fra såkaldte karotinoider, som hele tiden er til stede i bladene, men som først træder frem, når klorofylet forsvinder.

Kulde kapper bladets stilk

Parallelt med den faldende lysintensitet daler temperaturen, hvilket stresser træerne.

Øgede niveauer af plantestresshormonet ethylen sætter gang i en proces, som får træerne til at smide de ubrugelige blade. Hormonet er nemlig særlig aktivt i et lag af celler kaldet løsningslaget, som forbinder bladets stilk med træets gren.

Kulde slår bladet af pinden

Når temperaturen falder, stiger mængden af stresshormoner i træet. Til sidst nedbrydes forbindelsen mellem træ og stilk, så bladet falder af.

blad fotosyntese
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Blade giver træet energi

Om sommeren er træets blade fyldt med det grønne farvestof klorofyl, som er afgørende for, at træet kan lave fotosyntese. Kulhydrater dirigeres fra bladene rundt i træet, mens vand omvendt bliver sendt ind i bladene.

Blad enzymer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kulde stresser træet

Når temperaturen falder i løbet af efteråret, stiger træets niveau af plantestresshormonet ethylen. Hormonet stimulerer produktionen af enzymer, som nedbryder cellevægge i området, der forbinder grenen med enden af bladstilken.

blad loesnes
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Bladene falder af

De nedbrudte cellevægge, kaldet løsningslaget, skaber en dårlig forbindelse mellem bladets stilk og trægrenen. Udvekslingen af næring og vand ophører, og til sidst er forbindelsen så dårlig, at bladet slipper og falder af.

Forhøjede niveauer af ethylen får cellerne i løsningslaget til at producere enzymer, som nedbryder cellevæggene og dermed afbryder forbindelsen.

Transporten af næringsstoffer og vand fra rødderne til bladene stopper og sparer dermed træet for en masse ressourcer.

Frosten tager de sidste blade

Hvis træet ikke smider bladene i tide, gør frosten kål på dem.

Bladene indeholder nemlig væskefyldte celler, da vand er nødvendigt for at lave fotosyntese. Når vandet fryser til is, ødelægges cellerne, så bladet visner og falder af.