Invasive arter er et større problem end hidtil antaget

Rapport fortæller om globale problemer med invasive arter, som både påvirker biodiversiteten og mennesker.

© Bricktop / Wikimedia Commons

Invasive arter i form af både planter og dyr er en alvorlig trussel mod biodiversiteten. De overtager økosystemer og ødelægger lokal natur over hele kloden.

Det står der i en ny rapport fra FN's biodiversitets-panel (Ipbes).

Rapporten viser, at mere end 37.000 invasive plante- og dyrearter er fulgt med mennesker til regioner og økosystemer verden over, og på globalt plan spiller disse invasive arter en rolle i 60 procent af alle tilfælde, hvor planter og dyrearter uddør.

Mindst 218 invasive fremmede arter har været ansvarlige for mere end 1200 lokale udryddelser af plante- og dyrearter.

I langt de fleste tilfælde har invasive plante- og dyrearter en negativ påvirkning på de indfødte dyre- og plantearter, skriver Ipbes i rapporten.

Det drejer sig eksempelvis om den nordamerikanske bæver og stillehavsøstersen, som har ændret de økosystemer, de har bredt sig i. Det har alvorlige konsekvenser for indfødte arter og kan derned få konsekvenser for de mennesker, der lever af naturen.

Næsten 80 procent af invasive arters konsekvenser for naturen har også negative konsekvenser for mennesker, blandt andet ved at beskadige eller besværliggøre fødevareproduktion såsom fiskeri eller landbrug.

Tilsvarende er det 85 procent af de dokumenterede virkninger, der påvirker menneskers livskvalitet negativt.

Det sker eksempelvis gennem sundhedspåvirkninger. Herunder sygdomme som malaria, zika og vestnilfeber, som spredes af invasive fremmede myggearter.

"Med så mange store drivkræfter for forandring, forventes det, at stigningen i invasive fremmede arter og deres negative påvirkning sandsynligvis vil blive betydeligt større," siger Helen Roy, medformand for rapporten.

Den accelererende globale økonomi, intensiverede og udvidede ændringer i land- og havanvendelse samt demografiske ændringer vil sandsynligvis føre til stigninger i invasive fremmede arter over hele verden, står der i rapporten.

Ipbes-eksperterne peger på de generelt utilstrækkelige foranstaltninger, der er truffet for at tackle udfordringerne.

Mens 80 procent af verdens lande har mål vedrørende håndtering af invasive fremmede arter i deres nationale biodiversitetsplaner, har kun 17 procent nationale love eller bestemmelser, der specifikt omhandler invasive arter.

Målet med rapporten er, at "eliminere, minimere, reducere og/eller afbøde virkningerne af invasive arter på biodiversiteten ved at identificere fremmede arter og reducere antallet af introduktioner af invasive arter med mindst 50 procent inden 2030".

Herudover er målet at kontrollere de invasive arter, der allerede har gjort sit indtog i økosystemer, hvor de ikke hører hjemme.