Siden 1960'erne har forskere haft en teori om, hvordan de såkaldte undervandsistapper bliver dannet. I 2011 blev processen for første gang dokumenteret.

© US ANTARCTIC PROGRAM

Hvad er undervandsistapper?

Istapper dannes af vanddråber, der fryser til is, inden de falder til jorden. Hvordan kan de også opstå under vandet?

I 2011 blev to undervandsfotografer fra BBC de første til at filme dannelsen af de spektakulære undervandsistapper under havisen i Antarktis.

Siden 1960'erne har forskere kendt til naturfænomenet, som forekommer i vinterperioden, mens havisen bliver dannet ved Jordens polare områder.

Strøm fryser havvandet

Undervandsistapper opstår, når koncentreret saltvand, der er ophobet i små lommer i havisen, bliver trykket ned i vandet.

Det koncentrerede saltvand har en højere massefylde og en lavere temperatur end det omgivende havvand.

Den nedadgående strøm af koldt saltvand får havvandet til at fryse omkring den og danne en istap.

Istapperne fryser havdyr ihjel

Når undervandsistappen rammer havbunden, breder den sig og indkapsler havdyrene i is.

Hvis istapperne vokser sig lange nok, rammer de til sidst havbunden.

Her fortsætter de med at brede sig ud til siderne og skaber et flere centimeter tykt lag af is, der dræber søstjerner, søpindsvin og andre dyr, der ikke når at bringe sig i sikkerhed hurtigt nok.

Dyrene bliver øjeblikkeligt indkapslet i isen og fryser ihjel.

Istapperne er meget skrøbelige og kan derfor kun vokse sig store under rolige strømforhold. Hvis de skal kunne nå bunden, må vanddybden desuden ikke være over fem meter.

Saltvand skaber dødelige istapper

Når havet ved Jordens poler fryser til is, dannes der enorme istapper under vandet, som er livsfarlige for dyrene på bunden.