Hvad udleder mest CO2

Hvad udleder mest CO2?

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.

Shutterstock

Udledning af CO2 skaber ubalance

Al forbrænding udleder CO2 – lige fra når vulkaner går i udbrud til når du tænder op under hjemmegrillen.

Men over en årrække har den menneskeskabte udledning af CO2 været eksponentielt stigende, og stigningen bringer ubalance i Jordens naturlige økosystem.

CO2 fra fossile brændstoffer som olie og naturgas hører ikke naturligt til i atmosfæren. Derfor stiger indholdet af CO2 i atmosfæren, når vi udvinder bl.a. olie fra undergrunden og brænder det af.

Derfor er vores kolossale energiforbrug også den primære årsag til, at klodens temperatur stiger.

Se, hvad der udleder mest CO2 i listen nedenfor.

Her er de største CO2-udledere

1. El-produktion udleder mest CO2

Kraftværk

Energiproduktion er den største udleder af CO2 på kloden.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 32,10 milliarder tons CO2 om året

Når du tænder din lampe eller når du laver en Google-søgning, bruger du strøm.

Og på trods af de seneste års store fremskridt inden for vindmøller, vandkraft og solenergi står afbrænding af kul og gas stadig for langt størstedelen af den globale el-produktion.

2. Rydning af tropisk regnskov

Fældet regnskov i Indonesien

Fældning af tropisk regnskov fylder meget på klodens CO2-regnskab.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 4,8 milliarder tons CO2 om året

Regnskovene indeholder massevis af træer, der absorberer CO2, når de gror. Men når træerne bliver fældet og brændt, vil den CO2, de opbevarer, blive frigjort.

Skovrydningen betyder også, at vi mister træer, der kan fange CO2, og det bidrager til ophobningen af CO2 i atmosfæren.

3. Transport, biler

Trafikprop på motorvej

Personbiler er ikke overraskende en af de ting, der udleder mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 3,6 milliarder tons CO2 om året

Det udleder CO2, når du kører bil eller tager bussen fra A til B. Biler, ikke-medregnet lastbiler, står for størstedelen af CO2-udledningen i transportsektoren.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Klodens industri udleder 3,25 milliarder tons CO2 om året, hvilket er i top 5 af CO2-udledninger.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 3,25 milliarder tons CO2 om året

De drivhusgasser, som stammer fra industrien, er forårsaget af afbrænding af fossile brændstoffer på fx fabrikker.

Tallet dækker også over kemiske processer og forarbejdning af metal, der danner CO2.

5. Transport, fly

Flytrafik

Ikke overraskende udleder fly meget CO2, og de mange millioner flyafgange giver transportformen en høj placering på listen over, hvad der udleder mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 900 millioner tons CO2 om året

Når du rejser, bruger flyet masser af brændstof, der kommer fra raffineret olie - et fossilt brændstof.

I 2018 var der i alt 4,3 milliarder flypassagerer fordelt på 37,8 millioner afgange.

6. Shipping

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Selvom shipping er på listen over, hvad der udleder mest CO2, er bådtransport stadig en af de mest brændstofeffektive måder at fragte på, når man medregner den volume skibene fragter.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Hvor meget CO2 udleder det: 900 millioner tons CO2 om året

Mange af de produkter, du finder i forretningerne, bliver lavet i udlandet og fragtet til hertil. Det sker gennem en logistikkæde, der går fra producent til forretning ofte med skibsfragt.

7. Landbrug

Traktor på fuldkornsmark

Det er især kødproduktionen, der er den store synder i landbrugets udledning af CO2.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Hvor meget CO2 udleder det: 165 millioner tons CO2 om året

Landbrugets produktion af fødevarer udleder hvert år store mængder CO2. Og selvom produktion af afgrøder udleder noget CO2, kommer størstedelen af landbrugets CO2-udledning fra produktion af kød, herunder især oksekød.

8. Affald

Losseplads

Det er måske overraskende at finde affald og dets håndtering på en liste over, hvad der udleder mest CO2. Ikke desto mindre står kompostering, håndtering og forbrænding af affald for en anseelig del af verdens CO2-udledning.

© Shutterstock
  • Hvor meget CO2 udleder det: 26,70 millioner tons CO2 om året

Affaldshåndtering i form af forbrænding, deponering og kompostering udleder hvert år mange millioner tons CO2 i hele verden.

Bag om tallene i listen

Listen tager udgangspunkt i den seneste opgørelse fra Postdam Insititut for Climate Impact Research, og deres datasæt, PRIMAP-hist, der kombinerer flere forskellige publiserede datasæt.

PRIMAP-hist inkluderer ikke alle kilder til CO2-udledning, fx er udledning fra skovbrug ikke med i opgørelserne.

Andre aktører som World Resource Institute har dog bragt en analyse af udledningen af rydningen af tropisk regnskov.

Dertil har det franske agentur, Agence internationale de l'énergie, har lavet beregninger over CO2-udledningen fra transport.

CO2-udledningen i 2020 har været lavere end de foregående år pga. rejserestriktioner og nedlukninger i forbindelse med COVID-19. 2020 er ikke med i beregningerne.