Shutterstock
Sæbebobleklynge

Matematik gennemsyrer naturen

Blades forgreninger, floddeltaer og sæbebobleklynger – naturen er fyldt med perfekte matematiske formler, der afslører designet bag vores omgivelser.

Naborum bliver gradvist større

Rummene i bløddyrs skaller er ordnet som en logaritmisk spiral. Hvert naborum har samme form, men omkredsen bliver gradvist større. Samme princip ses i tornadoer og strømhvirvlen i et afløb.

Shutterstock

Bladenes årer fordeler væske

Årernes netværk i et blad forgrener sig som såkaldte fraktaler, dvs. en måde at forgrene sig på i mindre og mindre rum efter det samme mønster. Systemet fordeler væske og dermed næring mest effektivt. Hvis en del af bladet dør, kan andre dele tage over.

Shutterstock

Bobler søger laveste overfladespænding

Når flere sæbebobler samler sig, søger de en stabil struktur, men også en form, hvor overfladespændingen er mindst mulig. Boblerne kan have forskellige størrelser, men hvert samlingspunkt har tre vinkler på hver 120 grader.

Shutterstock

Kroppens kemi skaber leopardpletter

Matematikeren Alan Turing knækkede koder, men studerede også naturens måde at danne mønstre på. Ifølge Turing gør kemiske reaktioner i kroppen, at dyr enten udvikler striber eller pletter med ca. samme størrelse og afstand.

Shutterstock

Gentagelser vokser frem overalt

Nogle gange kan faste mønstre opstå under kaos. Eksempler er skyer, træers grene, havstrømme – eller et bløddyrs tekstilkegle. Selvom designet virker tilfældigt, opstår der alligevel gentagne mønstre og figurer.

Shutterstock

Bølgebrydninger danner cirkulære former

Bølgers størrelse kan vokse eller falde, men bølgen, der bryder, kan også ses som to cirkelhalvdele spredt ud i en sinuskurve – eller hvad der ligner et omvendt S. Skubbet sammen danner de en cirkel.

Shutterstock

Floder finder den bedste vej

Årtusinders erosioner og aflejringer former floddeltaer, der ved første øjekast virker tilfældige. I virkeligheden former netværkene såkaldte fraktaler, dvs. strukturer, der får vandet frem med det mindst mulige energiforbrug.

Shutterstock