Miljø

Miljøet giver liv på Jorden

Miljø er en samlet betegnelse for vores omgivelser, der indbefatter alt fra vand og jord til luft og temperaturer. Kort sagt er et sundt miljø vigtigt for livet på Jorden. Desværre foregår der i dag meget forurening af miljøet. Vi oplever, at kemikalier fra industri siver ned i jorden og grundvandet, mens verdens have bliver brugt som sidste løsning til affald. Dertil sætter klimaforandringer som følge af øget CO2 også miljøet under pres. Men hvordan påvirker miljøforurening egentlig naturen og os mennesker? Læs mere om miljøets tilstand og hvordan videnskaben arbejder for at redde det i vores mange artikler her på siden.

Hvad gør forurening ved miljøet?

Vores miljø kan blive forurenet af mange ting. Udledning af kvælstof fra gødning og gylle kan forurene luft og vand og føre til dårlig luftkvalitet og iltsvind. Plastikaffald i verdenshavene kan påvirke fisk og andre havdyr, der enten bliver viklet ind i det eller fejlagtigt tror, at det er mad. Jordforurening kan også være skadeligt for miljøet. Jordforurening opstår, når kemikalier fra fx lossepladser eller industri siver ned gennem jorden. Det kan få konsekvenser for grundvandet, og hvis forureningen er slem nok, kan det endda være sundhedsskadeligt at bo på den eller dyrke i den.

©