15.000 forskere bag 'Advarsel til Menneskeheden'

Klimaforandringer, befolkningstilvækst, skovrydning, masseudryddelse af dyr og planter og ringere adgang til rent drikkevand. 25 år efter den første samlede globale advarsel fra videnskaben er udsigterne for menneskeheden og vores klode som helhed ringere end nogensinde - men der er håb, slår videnskaben fast.

Trods videnskabelige beviser, gode intentioner, et utal af klimatopmøder og masser af bekymret snak er klodens tilstand og udsigterne for menneskeheden i dag ringere end nogensinde.

Det er konklusionen i "Warning to Humanity", som 15.364 af verdens førende forskere fra 184 lande netop har underskrevet, offentliggjort og sendt til verdens ledere.

Klimaforandringerne er ude af kontrol, befolkningstilvæksten accelererer, der brændes mere og mere skov af, mængden af drikkevand på kloden falder, ilten forsvinder fra havene, og vi udrydder dyre- og plante-arter i så højt et tempo, at vi nu er midt i klodens sjette masseudryddelse.

Den første masseudryddelse siden et meteornedslag udslettede dinosaurerne for 65 millioner år siden.

Dramatisk værre på 25 år

Advarslen fra forskerne falder præcis 25 år efter den første samlede advarsel til verdens ledere i 1992.

Her underskrev 1.700 forskere - heriblandt stort set alle dengang nulevende Nobelpris-modtagere - en advarsel om de akutte trusler mod kloden og menneskehedens overlevelse.

I den netop offentliggjorte "Warning to Humanity" konstaterer 15.364 af videnskabens bedste hjerner nu, at det på stort set alle punkter kun er blevet dramatisk værre siden 1992.

Derfor opfordrer videnskaben - igen - indtrængende til, at verdens ledere og befolkning gør en aktiv indsats for at sikre klodens og menneskets overlevelse.

Et lysende håb i mørket

Der er dog et lyspunkt midt i al den dystre statistik.

På ét punkt er der faktisk sket en total forandring siden første advarsel i 1992, og det er redningen af ozonlaget.

Netop fordi verdenssamfundet i kampen for at redde ozonlaget viste, at det kan betale sig at stå sammen om et fælles mål - forbuddet mod CFC-gasser - og gennemføre en global forandring, er der er begrundet håb om, at det samme kan ske igen i kampen mod de største trusler lige nu, skriver forskerne.

Og de leverer også deres globale to do-liste til verdenslederne, verdensmedierne og verdens befolkning:

Pres på for at reducere drivhusgasser, stop skovrydning, brems befolkningstilvæksten, beskyt dyrenes og planternes habitater, sats helhjertet på grøn energi, begræns forureningen og drop en verdensøkonomi, der alene fokuserer på økonomisk vækst.