Dansk bryggeri inviterede opfinder indenfor – nu bruger de en maskine, der gør en forskel for klimaet

50 ton CO2 kan årligt spares, nu hvor Ørbæk Bryggeri kan opsamle CO2 fra ølproduktionen og genbruge boblerne på innovativ vis.

I et af lokalerne hos specialbryggeriet på Østfyn står en maskine, som sparer miljøet for op mod 50 ton CO2 om året. Det svarer cirka til CO2-forbruget af 20 personers gennemsnitlige kørsel om året. Maskinen gør, at den overskydende CO2 fra bryggeriets ølproduktion, som tidligere bare blev udledt, nu indvindes og i stedet bruges til boblerne i deres sodavand.

Specialbryggeriet er Ørbæk Bryggeri, og opfinderen bag hedder Kim Dalum. Hvordan sådan en maskine fungerer, og hvorfor det er smart for alle parter, kan du læse om her. Vi har nemlig besøgt bryggeriet og den fynske opfinder for at blive klogere på den smarte opfindelse.

Opfinder ville hjælpe små og mellemstore bryggerier

Ørbæk Bryggeri, som blandt andet er kendt for specialøl som Fynsk Forår og Ørbækker Pilsner, har hidtil indkøbt 100 tons CO2 om året til at lave bobler i deres sodavands- og ølproduktion. CO2'en, de købte, stammer typisk fra kunstgødning, hvilket ikke har været i tråd med deres bæredygtige principper. Det har bare været en nødvendighed. Mens store bryggerier længe har haft glæden af teknologi, der kan genindvinde CO2, har det ikke været muligt for mindre bryggerier – slet ikke økonomisk. Og generelt er specialbryggerierne begrænsede, når det kommer til bæredygtighed. Det ville opfinderen Kim Dalum gerne lave om på.

Kim Dalum har 20 års erfaring fra virksomheder, der laver udstyr til store bryggerier, men ønskede at give specialbryggerierne flere af de samme teknologiske muligheder for at være bæredygtige. Derfor stiftede han virksomheden Dalum Beverage Equipment og kontaktede Ørbæk Bryggeri, hvor han blev inviteret indenfor. Her blev han sammen med brygmester og produktionschef, Andreas Falkenberg, og ejer, Nicolai Rømer, enige om, at de skulle finde ud af at genanvende den CO2, de i forvejen havde.

Opfinder Kim Dalum og medejer af Ørbæk Bryggeri, Nicolai Rømer, foran genindvindingsanlægget, som billigt og enkelt kan opsamle overskuds-CO2 fra bryggeriets ølproduktion og genbruge boblerne i sodavandsproduktionen.

Sådan opsamler anlægget overskydende CO2 og genbruger det

Det, der sker, når man producerer øl eller alkoholiske drikke er, at man forgærer sukker. I den forbindelse ender man igennem en masse processer med at have alkohol og CO2. Den CO2, som produceres, men ikke bliver i øllen og eksempelvis bliver til skum, bliver normalt på specialbryggerier ledt ud i produktionslokalet. Det er præcis dét, som anlægget forhindrer.

Processen for anlægget starter ved, at det indsamler CO2 i luftform fra øllets gæringsproces. Derefter renses CO2'en – blandt andet for aromaer, så der ikke overføres bismag. Derefter komprimeres kulsyren til et højt tryk, så vandet fjernes og bliver koldt ved hjælp af bryggeriets køleanlæg. Endeligt pumpes CO2'en over i en lagertank, hvor man ender med at have økologisk CO2, som kan bruges i produktionen af sodavand.

Et anlæg til gavn for alle – når udfordringerne først blev løst

Der er mange grunde til, at Ørbæk Bryggeri og opfinder, Kim Dalum, er glade for projektet. Udover det faktum, at det sparer miljøet for op til 50 ton CO2 årligt, sparer bryggeriet økonomisk på indkøb. Desuden forbedrer det arbejdsmiljøet, da der ikke udledes CO2 på samme måde i atmosfæren, hvor bryggeriets medarbejdere opholder sig. CO2 fortynder nemlig luften, når det udledes.

Det havde dog også sine udfordringer at nå dertil. Selvom Kim Dalum i forvejen havde viden og erfaring inden for CO2-anlæg, var det svært at lave i så lille en skala. Mange ting har måtte nytænkes og laves om undervejs, særligt med henblik på prisbegrænsninger, som netop har været årsagen til, at det ikke før har været muligt at gøre i mellemstore og små bryggerier. Processen endte med at tage et lille års tid, indtil anlægget stod klar i marts 2020.

Bryggeriet fremstiller kun økologiske produkter – blandt andet sodavand, juice og cider.

© Ørbæk

På vej mod nye, innovative projekter

Hos Ørbæk er de altid på udkig efter spændende, grønne initiativer. Lige nu er de for eksempel i en testfase med nye, grønne juices, som forhåbentlig vil kunne være med til at forebygge kræft. Og så er ambitionen for dem og Kim Dalum, at anlægget skal udbredes til andre specialbryggerier i hele verden, så de kan være med til at spare miljøet for kæmpemæssige mængder af CO2. Ifølge Kim Dalum bør jagten på en grønnere hverdag nemlig hænge sammen med videnskaben:

"Man kan godt lave noget miljørigtigt og godt uden at gå tilbage til stenalderen. Det er videnskaben, som kan få os igennem klimakrisen."