Shutterstock

Godt nyt: Mindre elektronik havner på lossepladsen

Vi smider færre billedsrørsfjernsyn og klodsede computerskærme ud end før – og mindre affaldsbunker kan være en god nyhed for klimaet.

Den samlede masse af alt det elektroniske affald – det såkaldte e-affald – som amerikanere smider ud årligt, er skrumpet siden 2015.

Lossepladsernes bunker af kasserede telefoner, computere og andre strømslugende apparater er blevet næsten 10 procent mindre.

Sådan lyder den overraskende konklusion i en undersøgelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Journal of Industrial Ecology.

Flere funktioner – mindre affald

Forklaringen på den mindre masse af e-affald skal først og fremmest findes ved, at de gammeldags billedrørsfjernsyn og store, klodsede computerskærme er begyndt at forsvinde.

Mængden af e-affald fra amerikanske husholdninger er faldet fra omkring 1,8 mio. tons i 2015 til knap 1,6 mio. tons i 2018. Faldet er især sket indenfor billedrørsfjernsyn (rød) og fladskærme (lyserød).

© Babbit et al. / Journal of Industrial Ecology

Selvom vi mennesker altså stadig forbruger elektronik i stor stil, fylder vores kasserede apparater ikke lige så meget, som de gjorde engang.

Samtidig spiller sammensmeltningen af funktioner en rolle. Som forskerne fra University of Hawai'i og Rochester Institute of Technology pointerer i undersøgelsen, kan mange elektroniske apparater i dag flere ting på samme tid. Dermed bliver mængden af e-affald også mindsket.

Genbrug skåner miljø og klima

At bunkerne af e-affald er blevet mindre og udstyret mere moderne har også betydning for, hvordan elektronikken skal genbruges.

Tidligere har lovgivning fokuseret på at forhindre, at bly og kviksølv fra ældre apparater kommer til at forurene miljøet. Men ifølge forskerne bør man nu i stigende grad sikre, at sjældne grundstoffer som kobolt og indium fra nyere e-affald bliver genbrugt.

Ikke nok med at genbrug kan sikre, at vi også i fremtiden har nok af de sjældne og begrænsede metaller, så vil det også være mere fordelagtigt for miljøet. Typisk vil de metaller, som i dag bruges i det meste elektronik, nemlig skulle udvindes ved minedrift. Og minedriften vil ofte forurene naturen.

Når vi bedre forstår, hvilket e-affald vi skaber, kan vi bedre genbruge det – i sidste ende til fordel for klimaet, fordi der ikke skal produceres, fragtes og destrueres de samme mængder nye varer.