Har atomprøvesprængninger påvirket Jorden?

Hvor dybt fandt atomprøvesprængninger sted? Hvordan påvirkede de omgivelserne, og hvilke konsekvenser har de for mennesker i dag?

Atomsprængning - miljø
© Shutterstock

Fra 1948 til 1998 blev der udført over 2000 atomprøvesprængninger af især USA, Sovjetunionen og Frankrig. Som følge af en international aftale blev alle sprængninger i 80’erne og 90’erne foretaget under jorden, som regel mindre end 300 meter nede og tit blot i 20-30 meters dybde.

De underjordiske sprængninger førte ofte til dannelse af kratere. Eksplosionen skabte et hulrum i undergrunden, der underminerede de overliggende jordlag, som derfor styrtede sammen i en kædereaktion.

På de franske atoller har atomprøvesprængninger dannet sprækker i de øverste lag, som består af kalkholdige koralrev, og i mindst ét tilfælde har de ført til et undersøisk jordskred, hvor en million kubikmeter koral og klippe er styrtet sammen og har forårsaget en mindre flodbølge. Også mennesker har taget skade.

En officiel rapport fra det amerikanske kræftforskningsinstitut fra 1997 anslår, at sprængninger alene i USA kan have ført til 120.000 ekstra tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen. Og den amerikanske miljøorganisation IEER mener, at antallet af kræftrelaterede dødsfald er 17.000.

Vil du vide mere om klodens tilstand og miljø - læs med her!