Hvor er Aralsøen forsvundet hen?

Aralsøen var før en af verdens største søer.

Rusty fishing boats at the Arallake

Engang var Aralsøen en af verdens fire største søer med et areal på cirka 68.000 km2, men i dag er den svundet ind til omkring 10 procent. Søens deroute begyndte med en drastisk reduktion i vandtilførslen.

Aralsøen ligger i Kasakhstan i Centralasien i et område præget af steppe og ørken. Søen fødes af vand fra de to floder Syr Darja og Amu Darja.

Tilbage i 1960’erne lancerede det daværende Sovjetunionen et enormt projekt, som skulle opdyrke den centralasiatiske steppe. Til det formål byggede ingeniører et omfangsrigt netværk af kanalsystemer og sluser langs de to floder, der er søens livsnerver. Som konsekvens faldt den samlede tilstrømning af vand til Aralsøen fra 25 km3 pr. år til under fem km3 pr. år.

Den store fordampning, som er følgen af de ørkenagtige forhold i regionen, fik søen til at svinde hastigt ind, og i processen blev den opdelt i mindre søer.

For at redde søen blev der bygget en dæmning, som samlede alt vandet i den nordlige sø. Dæmningen stod færdig i 2005 og har siden forbedret vandforholdene i den nordlige sø, mens de sydlige dele mere eller mindre er dømt til døden.