Shutterstock

Hvor meget forurener brændeovnen?

De høje priser på gas, olie og strøm får mange til tænde op i brændeovnen. Men hvad betyder det for luftforureningen – og for den globale opvarmning?

I 2021 viste en undersøgelse fra Teknologisk Institut i Danmark, at koncentrationen af partikler i et boligområde med mange brændeovne stiger i gennemsnit 20 pct., når der fyres op i ovnene. Dermed er luftforureningen lige så stor som i en trafikeret gade i en storby.

I forsøget målte sensorer partikler mindre end 2,5 mikrometer (PM2.5), altså milliontedele af en meter. Indånding af den type mikropartikler kan ifølge verdens­sundhedsorganisationen WHO forårsage hjerte- og lungesygdomme samt kræft.

45 % af Europas luftforurening med sundhedsskadelige mikropartikler stammer fra afbrænding af træ i brændeovne.

Også indendørs kan brændeovnen give dårlig luftkvalitet. Ovnens alder, filtre samt den måde, der tændes op på, spiller dog ind på, hvor mange partikler den belaster indeklimaet med. Det vigtigste råd er altid at holde ovnens dør lukket, når den er i brug.

Nye træer er lang tid om at fange CO2'en igen

Heller ikke i forhold til det globale klima kan vi frikende brændeovnene.

Når træ bliver brændt af, frigives den mængde CO2, træet har optaget i sin levetid. Man kan umiddelbart hævde, at afbrændingen er CO2-neutral, da der optages lige så meget CO2, som der afgives igen.

Men i praksis medfører forbruget af træ en ekstra CO2-udledning fra de maskiner, der fælder træerne og skærer dem op samt fra de lastbiler og skibe, der transporterer træet videre.

Med til regnestykket hører også, at afbrænding af træ udleder CO2 til atmosfæren nu og her, som det vil tage årtier for et nyplantet træ at hente ud af luften igen.