Shutterstock

Hvor meget forurener legetøj?

Jeg har læst, at modeindustrien forurener helt vildt, men hvordan ser det egentlig ud med legetøjsproducenterne?

Legetøjsindustriens forurening består primært af plastiklegetøj, som indeholder giftige kemikalier i form af bl.a. ftalater.

Stofferne gør plast som PVC blødere, men nogle ftalater kan nedsætte forplantningsevnen, ligesom andre er mistænkt for at øge risikoen for astma hos børn.

Enkelte ftalater er forbudt i hele EU, og nogle lande – herunder Danmark – har selv sat ekstremt lave grænseværdier for indholdet af ftalater i produkter til børn.

Trods forbuddene fandt sammenslutningen af miljøorganisationer i EU, EEB, ved en gennemgang af data fra de enkelte lande i 2019 i alt 248 typer af legetøj med alt for høje koncentrationer af ftalater.

88 pct. af det legetøj, som i 2019 blev fjernet fra markedet i EU på grund af for høje koncentrationer af giftstoffer, kom fra Kina.

92 pct af de 248 typer udgjorde ligefrem en "alvorlig sundhedsrisiko".

Legetøj forurener alle steder

Ifølge FN’s miljøprogram UNEP er legetøjsindustrien den mest plastikforbrugende branche i verden. 90 pct. af alt legetøj på markedet er lavet af plastik, og det samlede årlige forbrug ligger omkring seks mio. tons. Dermed er legetøjsindustrien altså også ansvarlig for en del af forureningen med mikroplast.

LEGO består af plastik, men ifølge producenten beholder 97 pct. af ejerne deres klodser eller giver dem videre, så de ikke ender som mikroplast.

Mikroplast er plastikstumper under fem mm. De er fundet i stort set alle miljøer på kloden – også i mennesker – men helbredseffekten er stadig dårligt kortlagt.

I forhold til udledninger af drivhusgasser findes der ikke data alene for legetøjsindustrien, men plastikindustrien generelt står ifølge OECD for 3,4 pct. af klodens samlede udledninger.