Shutterstock
Bekæmpelse af olieudslip

Hvordan påvirker olieudslip dyrelivet?

Når et tankskib eller en boreplatform lækker olie, spredes den i havet. Men hvad gør den ved dyrene, og hvor ender den til sidst?

Råolie er giftig. Dyr, der kommer i kontakt med olien, risikerer at få den ind i kroppen gennem huden eller fordøjelsessystemet.

Dampe fra olien kan også finde vej til lungerne og derfra ud i blodet. Konsekvensen kan fx være organskader eller et svækket immunforsvar.

Solen gør olien farligere

Studier efter olieudslippet fra BP-boreplatformen Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf i 2010 viste bl.a. en forhøjet forekomst af deform fiskeyngel.

Forskerne viste desuden, at ultraviolet stråling fra solen gør olien 10 til 100 gange giftigere for de gennemsigtige æg og larver af fisk og hvirvelløse dyr i havoverfladen.

Olien rammer hele dyrelivet

Døde fisk i vandkanten
© Shutterstock

Fisk og skaldyr bukker under

Når olien synker, rammer den alle dyr i vandsøjlen. Døde fisk skyller op på stranden, men også bundlevende arter som østers, krabber og rejer går til.

Død fugl på stranden
© Shutterstock

Havfugle fryser ihjel

Havfugle er særlig sårbare over for udslip. Olien ødelægger deres fjerdragt, så de ikke kan flyve, og de risikerer at fryse ihjel, fordi fjerene ikke isolerer længere.

Alt efter typen af olie synker den enten med det samme eller efter et stykke tid, hvis den ikke bliver samlet op.

Heldigvis har forskerne inden for de senere år opdaget organismer, som spiser spildt råolie. Den mest effektive er Alcanivorax borkumensis – en lille, stavformet bakterie, der trives i varmt og iltholdigt saltvand.