Hvorfor tørrer Aralsøen ud?

Aralsøen skrumper mere og mere ind. Hvad skyldes det, og kan der gøres noget?

Aralsøen i sit udtørret stadie
© Shutterstock

Aralsøen i Centralasien, der engang var verdens fjerdestørste, er kun en skygge af sig selv. Mange steder har vandet trukket sig 75 kilometer tilbage fra den oprindelige søbred, og hele økosystemet er forandret. Katastrofen skyldes en række uheldige kunstvandingsprojekter. I området omkring søen blev der fra begyndelsen af 1960’erne dyrket store mængder bomuld. Bomuld kræver meget vand, og derfor blev der anlagt et vidtforgrenet net af kanaler, der hentede vand fra områdets to store floder, Amudarja og Syrdarja. Men der blev brugt så meget vand, at floderne var alvorligt drænet, når de nåede frem til søen. Det store vandforbrug skyldtes, at nogle af kanalerne lækkede, ligesom mange ikke var overdækkede, hvorved vandet fordampede. Tilmed blev udløbet for en af hovedkanalerne lagt i Det Kaspiske Hav og ikke i Aralsøen. Da vandet trak sig tilbage, blev klimaet mere fjendtligt med gloende hede somre og iskolde vintre. Voldsomme vinde piskede støv, der indeholdt pesticider, op med det resultat, at området i dag har en af verdens højeste børnedødeligheder. Samtidig er det rige og varierede dyreliv forsvundet. For nylig har Verdensbanken besluttet at finansiere et omfattende byggeri af kæmpedæmninger, som er gået i gang i slutningen af 2002. Så måske er der atter håb for Aralsøen.