Tundra

Jorden skal have sit kulstof tilbage

Det intensive landbrug har i årtier trukket kulstof ud af jorden. Nu er tiden kommet til at vende udviklingen. Forskere peger på flere metoder til at lagre kulstof i jorden, så vi ad den vej mindsker drivhuseffekten.

9. december 2009 af Ib Salomon

Alene i USA har skovene og landbrugsjorden kapacitet til at opsuge 650 millioner tons CO2 om året – eller en niendedel af det samlede amerikanske udslip. Det viser beregninger fra forskere samlet i Soil Science Society of America. De mener, at vi generelt undervurderer den betydning, vores behandling af jordbunden kan få for fremtidens klima.

Forskerne henviser til, at vi med forholdsvis enkle midler kan få jordbunden til at indeholde langt mere kulstof end i dag. Gevinsten vil endda blive dobbelt, for bruger vi jorden som kulstoflager, kan vi samtidig gøre den mere frugtbar og robust, fordi den også bliver bedre til at holde på regnvand.

Intensivt landbrug giver mindre kulstof

Indtil nu er udviklingen generelt gået den forkerte vej. Intensivt landbrug har mindsket jordens indhold af kulstof, viser målinger fra en række europæiske lande. I Belgien har forskere for eksempel analyseret kulstofindholdet i hele 210.000 jordprøver, og resultaterne viste, at der hvert år i den undersøgte 10-års-periode forsvandt 76 gram kulstof fra hver kvadratmeter jord.

Generelt indeholder jorden i Europa omkring 71 milliarder tons kulstof, men den har potentiale til at lagre langt mere. Genopretning af de moser, vi gennem årene har drænet, er en af de mest effektive metoder, men den bliver dog overgået af nedpløjning af kulstof – en metode, som nogle steder samtidig vil forbedre landbrugets udbytte.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.