Global opvarmning og smog

Luftforureningen stiger for halvdelen af Jordens befolkning

Da COVID-19-pandemien brød ud, så vi billeder af ren luft i de store byer, men en ny undersøgelse viser, at det faktisk går den forkerte vej for halvdelen af Jordens befolkning på det mere overordnede plan. Heldigvis kender vi til i hvert fald ét effektivt våben mod partikelforureningen.

WHO anslår, at 9 ud af 10 mennesker på Jorden lever i forurenet luft, og at luftforurening koster 7 millioner menneskeliv hvert år. Det er flere end krig, vold, terrorisme og trafikulykker – tilsammen.

En ny undersøgelse udgivet i det velansete videnskabelige tidsskrift Climate and Atmospheric Science konkluderer nu, at 55,3% af Jordens befolkning lever i områder, hvor luftforureningen faktisk forværredes mellem 2010 og 2016.

Forskerholdet brugte blandt andet data fra jordmålinger og satellitbilleder til at danne et kort over koncentrationen af luftforurening for samtlige regioner på kloden, og der tegnede sig et klart mønster af store områder, hvor tingene går i den forkerte retning.

Men det betyder ikke, at kampen er tabt.

Koncentrationen af luftforurening i 2016 (a) var særligt stor i det centrale og sydlige Asien samt i Afrika på grænsen af Saharaørkenen. Ændringer i partikelforureningen fra 2010 til 2016 (b) gik i særlig grad fra skidt til værre i det nordlige Indien og i afrikanske lande som Nigeria, Niger og Tchad.

© Shaddick, Thomas et al. / Imperial College London / University of Exeter

Vestens luft er blevet renere

I Europa og Nordamerika er der faktisk sket en forbedring i luftkvaliteten, og det skyldes ifølge forskerne politisk regulering, som i de seneste 30 år har haft en gavnlig effekt. Det samme gælder flere steder i Asien.

Globalt set er andelen af indbyggere, som dagligt udsættes for luft, hvor forureningen overskrider WHOs anbefalinger, samlet set faldet fra 94,2% til 90% mellem 2010 og 2016.

Det skyldes primært forbedringen i de nævnte regioner: I Nordamerika og Europa er tallet faldet imponerende fra 71% til 48,6%.

Men værre stillet er indbyggerne i lav- og middelindkomstlande i Afrika og Asien.

Her fyldes luften i stigende grad med små partikler – støv, jord, sod, røg – som er en seriøs trussel mod folkesundheden. Når partiklerne indåndes trænger de ind i lunger og hjertekarsystem, og det kan føre til hjerneblødninger, hjertesygdomme, lungekræft, KOL og andre sygdomme.

Ofte stammer partiklerne fra industri, landbrug, transport og kulkraftværker. Men visse steder i verden forurenes luften også af sand og ørkenstøv. Det gælder især i Subsaharisk Afrika og Mellemøsten, hvor støv faktisk er den primære årsag til luftforurening.

Det kalder på andre løsningsforslag end dem, der har vist sig så effektiv i vores egne af kloden, og derfor opfordrer forskerne til øget samarbejde på tværs af lokale, regionale og internationale niveauer.