Mangroveskov mindsker CO2-udslip

Sydøstasiens mangroveskov kan noget helt særligt. Den lagrer nemlig fem gange så meget kulstof som anden tropisk skov.

Mangrove

En undersøgelse af 25 mangroveskove i Sydøstasien viser, at de lagrer hele fem gange så meget kulstof som andre tropiske skove pr. km2. Derfor er fældning af mangroveskove en større trussel mod klimaet end rydning af andre tropiske skove.

85 procent af kulstoffet ligger under jorden og består af døde dyr, planter og andet organisk materiale, som kommer drivende gennem vandet og tilbageholdes af mangroverøddernes netværk. Når disse kulstofdepoter nedbrydes af bakterier og omdannes til CO2, slipper drivhusgassen ikke fri til atmosfæren, da de hurtigtvoksende mangrover når at optage den.

Bevarelse kan have stor betydning

Ifølge forskernes beregninger udgør mangroveskov under én procent af skovarealet i troperne, men rydning af mangroveskove er årsag til hele 10 pct. af al CO2, der udledes på grund af skovrydning i verden.

Et målrettet fokus på bevarelse af de tropiske mangroveskove kan derfor have stor betydning for bestræbelserne på at forebygge klimaforandringer forårsaget af drivhuseffekten.