Sleipner Field

Mens vi venter ...

Løsninger på klimaproblemerne kan gennemføres inden for bare 25 år. Men indtil de er ført ud i livet, er der flere ting, vi kan gøre

6. november 2009 af Ib Salomon

Vi kan lagre CO2

Mens vi omstiller os til et samfund, der ikke længere udleder CO2, er der teknisk set intet til hinder for at udskille CO2 fra røgen i kraftværker og andre industrier og pumpe den ned i en egnet geologisk formation. Metoden kaldes CCS, carbon capture and storage, og den bruges allerede nogle få steder i verden, blandt andet i det norske Sleipnerfelt i Nordsøen, ligesom der er forsøg i gang på kraftværker rundtomkring i verden.

Den geologiske formation kan fx være et tømt gasfelt, som ligger i mindst 800 meters dybde – for først i den dybde er trykket så højt, at CO2 kan lagres som væske.

Vi kan undgå spild

Mange år med adgang til billig og rigelig energi har fået os til at sløse med den. Vi er kort sagt blevet mestre i spild. En af de hurtigste veje til at nedsætte udslippet af CO2 er derfor at kortlægge, hvor spildet sker, og samtidig skifte til ny og langt mere effektiv teknik.

I de fleste af verdens elværker er det kun en tredjedel af energien fra kul, gas eller olie, der bliver til elektricitet. Resten ender som varme, der sjældent udnyttes.

Bruger man varmen til fjernvarme eller fjernkøling, kan over 90 pct. af energien nyttiggøres. Den slags effektiviseringer er værd at gå efter, sideløbende med at vi lægger hele vores energiproduktion om.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.