NASA slår alarm: Så lidt drikkevand er der tilbage

Over halvdelen af Jordens underjordiske ferskvandsbassiner er i fare for at blive tømt for vand, viser ny forskning fra NASA.

Pige drikker vand

Vi er godt i gang med at dræne Jorden for rent drikkevand, viser en undersøgelse fra NASA. Målinger fra rumfartsorganisationens GRACE satellitter viser, at vores planets underjordiske ferskvandsbassiner bliver tømt hurtigere, end de kan nå at fylde sig selv op igen.

Forskerne har længe haft en mistanke om, at vi bruger vand med alarmerende hast, men det har været umuligt at bevise før nu.

Californien er storforbruger er vand

Ud af de 37 ferskvandsbassiner der findes, er det de 21 af dem, som bliver tømt for hurtigt. Det skyldes blandt andet det stigende antal af mennesker, landbrugets behov for vand og mineaktiviteter.

35 procent af det ferskvand, vi mennesker bruger, kommer fra bassinerne. Visse egne er mere afhængige af dem end andre. Eksempelvis kommer 60 procent af det regnfattige Californiens vandforbrug fra bassinerne.

GRAFIK: Årlig udvikling i verdens grundvandsmagasiner.

Kilde: Water Resources Research

Mangel på vand er værst for fattige lande

Værst ser det dog ud i klodens fattige og tungt befolkede egne, bl.a. det nordlige Indien, Pakistan og Nordafrika. Her er alternative vandkilder få, og vandmangel kan betyde ustabilitet i regionen.

NASA-undersøgelsen har stået på i 10 år mellem 2003 og 2013 og viser, at især 13 af de 21 hårdt ramte bassiner bliver tømt med alarmerende hast. Disse bassiner nærmer sig et kritisk punkt, hvor det er for sent at rette op på fejlen.

Grønne byer er vejen frem

En af måderne, vi kan mindske forbruget af vand fra de underjordiske bassiner på, er ved at skabe grønne byer: