Carbon Engineering
CO2, anlæg, Skotland

Nyt anlæg skal opsamle én million tons CO2

I Skotland er verdens største CO2 -opsamlingsanlæg på vej. Det bliver lige så effektivt til at opsamle CO2 som en skov med 40 millioner træer.

For at bremse drivhuseffekten skal indholdet af drivhusgasser i atmosfæren ikke stige yderligere. Udledning kan forhindres ved at undlade at afbrænde kul, gas og olie, og samtidig kan vi opsamle noget af den CO2 , vi allerede har udledt.

I Skotland er verdens største anlæg til CO2 -opsamling nu på vej. Det skal årligt suge én million tons CO2 ud af atmosfæren – lige så meget som 40 millioner træer kan opsuge.

CO2, anlæg, Skotland

Firmaet bag projektet, Carbon Engineering, har endnu ikke fundet en byggegrund, men det er forventningen, at anlægget står klar i 2026.

© Carbon Engineering

Anlægget trækker CO2 ud i en kemisk proces. Først suges luft ind gennem store turbiner. Luften føres så hen over en plastikflade, som er overrislet med en ufarlig kaliumhydroxid-opløsning. Her binder CO2 fra luften sig til kaliumhydroxid som et salt.

Herefter “destilleres” opløsningen, så koncentrationen af CO2 bliver højere, og til sidst kan saltet presses til piller. Når pillerne brændes af, kan CO2 opsamles som gas i trykflasker, og de øvrige ingredienser udskilles og genanvendes til opsamling af mere CO2 .

Den opsamlede CO2 skal deponeres i dybtliggende kalklag i undergrunden, hvorfra den ikke kan undslippe.

Med en årlig kapacitet på én million tons kan anlægget opsamle lige så meget CO2 , som 40 millioner træer opsuger. En skov med så mange træer dækker et areal på ca. 400 kvadratkilometer. Det skotske anlæg fylder nogle få tusind kvadratmeter.

Anlæggets endelige placering er endnu ikke besluttet, men virksomheden bag projektet, Carbon Engineering, forventer, at det er i drift i 2026.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!